Књиге


Под е-књигама подразумевамо дигитализоване или књиге које су оригинално и настале као е-књиге у неком од формата за читање онлајн, на справама као што су таблет-рачунар, мобилни телефон или различити типови уређаја за читање електронских књига. Сервисе на којима су објављене књиге могли смо слободно поставити у корисне веб-сајтове, али смо их, ипак, одвојили желећи тиме да истакнемо значајну разлика између књига које су, углавном, дигитализоване и имају своју штампану форму, док корисни сајтови садрже најразноликије ресурсе који су примарно настајали као дигитални садржаји, а нису накнадно дигитализовани. Још је један разлог за издвајање књиге - поштовање према књизи у било ком облику. 
Сервисе са књигама разврстали смо у:
  1. бесплатне књиге у било којој форми које се налазе на сервисима који окупљају бесплатне књиге или имају категорију бесплатних књига
  2. мреже читалаца и аутора где се размењују књиге и читалачка и друга искуства, односно мреже читалаца у којима они могу интерактивно да организују, богате и деле своја читалачка искуства.