Успешне речи (Smashwords)

поставио/ла Славица Јурић 20.02.2015. 20:23   [ ажурирано 07.06.2015. 04:11 ]

Кратак опис и функционалност

Платформа је замишљена као место где се успешно представљају издавачи, писци, диструбутери и читаоци. Е-књиге се овде продају, рекламирају, читаоци их процењују. Књиге су видљиве и посетиоцима сајта, као и њихов рејтинг међу читаоцима. Пријављени корисници добијају низ алатки за претрагу и могућност коментарисања, гласања и друге интерактивне алатке. 


Comments