Ед-веб (EdWeb)

поставио/ла Славица Јурић 20. 2. 2015. 20:23   [ ажурирано 9. 3. 2015. 21:23 ]

Кратак опис и функционалност

Ова заједница просветних радника оријентисана је на учење са акцентом на новим технологијама и њиховој интеграцији у настави. Чланови су наставници из целог света, мада највише амерички, а унутар заједнице постоје мање које креирају по некој теми сами чланови тако да има преко 800 малих заједница или група. Свака група има на располагању све што и цела заједница: блог, форум, линк-листе... Заједница организује редовне вебинаре, обуке, издаје публикације, има систем конкурса и награђивања у области технологије. 


Comments