Међународно удружење за образовну технологију (ISTE)

поставио/ла Славица Јурић 20. 2. 2015. 20:23   [ Ажурирао/ла 16. 3. 2017. 14:30 Вебциклопедија каталог веб-алата ]
http://www.iste.org/
  
  
   

Кратак опис и функционалност

Замишљена врло амбициозно, ова, у правом смислу, глобална професионална заједници, има више веб-места на којима се наставници широм света удружују у различите интересне групе, деле обавештења, искуства, идеје и сарађују. Организатори са своје стране одржавају он-лајн конференције, нуде литературу и друге бенефиције својим члановима. Главни веб-сајт преведен је на многе језике. Остало је нејасно како се плаћа годишња чланарина као знак чланства у удружењу будући да свако може да се региструје. 


Comments