17. Образовне игре и забава


Велики број наших ученика игра онлајн игрице и помоћу њих доста тога научи, а да тога нису ни свесни. Ово се највише примећује на часовима страних језика, где ученици који уживају у игрицама несвесно богате свој вокабулар. Да би испунили одређени задатак у игрици и прешли на следећи ниво, неопходно је да прате упутства, те тако читајући их или слушајући, самостално развијају ове две језичке вештине. Уочивши  да у образовним играма лежи велики потенцијал, отворили смо нову категорију, где ћемо представити интересантне едукативне игрице. Надамо се да ћемо тиме помоћи наставницима да се информишу и сами примене игрице у наставним и ваннаставним активностима.
У оквиру ове категорије наћи ћете алате за забаву и опуштање, што не значи да они не могу бити употребљени у едукативне сврхе. Напротив, од ваше маште и инвентивности зависи какве ћете им примене у настави наћи.