Увећана стварност


Проширена стварност (енг. augmented reality) представља спој стварног и виртуелног света, где се елементи стварног света, уз помоћ за то намењених софтвера, модификују, додају се звуци, графика, подаци, чиме се дати елемент стварности увећава односно обогаћује. Најпознатији пример овог концепта су Гугл наочаре, које дају додатне информације о местима и објектима из стварног света ономе који их носи, али му истовремено омогућавају да ,,пренесе“ слику из стварности обогаћену додатним информацијама.

Осим у свакодневном животу апликације које омогућавају проширену реалност могу се применити у образовању. Тако, рецимо, уџбеници и други наставни материјали могу да имају одређене тачке и елементе које би скенирањем помоћу мобилних уређаја са споменутим апликацијама водили ученике до компјутерски генерисаних симулација историјских догађаја или тродимензионалних приказа одређених објеката.  

(Марија Јовић, Очекивани трендови у образовању)

Веб-алати из ове врсте