04. Комуникација


Комуникацијска функција интернета 

Једна од основних функција интернета - комуникацијска, од имејла напредовала је у Веб 2.0 до алата за комуникацију више корисника у реалном времену. Иако су прво постали део свакодневног живота и забаве нашим ученицима, њихова је намена у образовању несумњива.

Шта значе ученицима

 Ова стрип-сличица више од самог алата - електронске поште, којој су млади уосталом, несклони - говори о генерацијском јазу и новим значењима старих појмова. Заиста, интерперсонална комуникација донедавно је подразумевала контакт уживо, а за размену писама (оних на папиру, послатих земаљском поштом)  користио се прецизан термин: дописивање. Дописивање се преточило у низ сродних појмова: куцкамо се, типкамо, четујемо.... Када данас кажемо комуникација, прво помислимо на контакт путем мреже. Младим генерацијама на располагању су безбројни веб-алати   за комуникацију, са сликом и без ње, с видео-преносом или бар аудио-укључењем, потпомогнута и другим справама: блу-тут додатком, мобилним телефонима итд. Они их користе највише за генерацијске контакте и забаву, али у оквиру генерације решавају и многа школска питања. На том месту, ако се школа и наставник досад нису укључили, није касно да постану део кода и канала за учење и комуникацију ван зидова школе. У историји школства досада, образовна технологија је била резервисана да се примарно појави у школама. Ситуација се, поготово у неразвијеном делу света, битно изменила: она је у сваком дому, у дечијим рукама, а школе стагнирају. Кратак преглед развоја образовне технологије на овој адреси то потврђује: сви изуми образовне технологије до последњих неколико, прво су ушли у школе, а домове су или прескакали или их имали касније и ретко. Тај преокрет не сме бити изговор просветним радницима да не прате иновације и интересовања младих генерација јер је одлика нових медија њихова доступност, демократичност и све мања цена, те као што су доступни ученицима, могу да постану и наставницима.

Шта омогућавају наставницима

 Комуникација с ученицима путем савремене технологије измешта наставу из учионице, поспешује менторски рад, диференцирану наставу и различите типове наставе засноване на савременим педагошким принципима. За промене у наставном процесу, међутим, образовни радници и сами морају да се обавесте и уче током целог живота. 
Због тога је за њега успостављање комуникације са колегама примарни задатак. Појмови какви су дигитално образовно окружење или лично образовно окружење, лична образовна мрежа концепти су на којима почива професионални развој просветног радника у 21. веку.  Они се, дакако, не заснивају само на пукој комуникацији, него и на интеракцији и трансферу знања, а подразумевају и креативност, предузимљивост и лидерски дух.
Веб-алати за комуникацију само су почетна фаза у успостављању свеопште повезаности света, којој је циљ, надајмо се, напредак у пуном значењу те речи; напредак који ће свет учинити бољим, а не само технички повезаним и пуним знања без етике.