Графичка дебата (Debategraph)

поставио/ла Вебциклопедија каталог веб-алата 20. 2. 2015. 20:23   [ Ажурирао/ла 7. 6. 2015. 08:25 Славица Јурић ]

Кратак опис и функционалност

Графичка дебата је сервис на коме група људи учествује у промишљено и у реалном времену учествује у анализи и решавању проблема и важних питања. Своје идеје, решења и предлоге у виду теза мапирају графички што се приказује као мапа ума. Сваки учесник у дијалогу може да поставља своју тезу, прати, коментарише и оцењује тезе других чланова групе и тако доприноси конструктивном дијалогу. У зависности од тога на коју тезу се надовезује, графикон се разгранава. Координатор затим може да анализира и извуче закључке из овако организоване дебате. 

Намена у образовању

Дебата је интелектуална техника чији ток доводи до доношења решења неке важне теме. Зато је овај алат примењив у професионалном развоју наставника једнако као и у раду с ученицима, и то и у друштвеним и у егзактним наукама јер постављање проблема и тражења решења су техника у свим областима људског знања.  

Примери

На сајту можете да претражите по темама и областима примере мапа добијених након дебате.

Упутство

На самом сајту постоје упутства дата у самим дебатним мапама. Видео-упутство (2') на енглеском језику укратко приказује како да технички користите мапу. Слајд-упутство на српском језику уграђујемо у сајт: 
Comments