Пресловљивачи, правопис


У доба када су стране речи и изрази, па и страна писма узели маха на многим пољима, треба имати на уму и значај очувања ћирилице, као нашег званичног писма, те користити пресловљаваче када је то неопходно.  Пресловљавачи, као што сам назив каже, пресловљавају оносно конвертују латиницу у ћирилицу и обратно. Ово је нарочито важно ако имамо дугачак текст на једном од ова два писма, а не желимо да драгоцено време трошимо на прекуцавање.


ИПА фонетска транскрипција (IPA Phonetic Transcription)

поставио/ла Славица Јурић 20. 7. 2017. 18:33   [ ажурирано 23. 10. 2017. 12:00 ]

Кратак опис и функционалност

Ова корисна алатка налази се на сајту Дмитрија Јанса на руском језику Лингорада (Lingorado). Сајт је посвећен лингвистичким питањима, највише транскрипцији и изговору енглеског језика. Саставни део сајта је и алат за за фонетску транскрипцију енглеског језика по ИПА конвенцији (IPA = International Phonetic Alphabet ). Алат ради на неколико светских језика: енглески, француски, шпански, португалски, кинески, јапански. Да не би било забуне, сам алат ради исту радњу: унесен текст на енглеском језику пребацује у конвенционални ИПА систем ознака за фонетску транскрипцију енглеског, али су сама објашњења и команде дате на различитим светским језицима   Алат је врло једноставан и користимо га бесплатно и без регистрације. На врху су картице где бирамо језик приказа, подразумевани је енглески. Испод је текст-бокс у који копирањем или куцањем уносимо текст на енглеском језику. Испод текст-бокса  су три опција које бирамо чекирањем. Прво бирамо енглеску или америчку верзију транскрипције. Британска ради по ИПА конвенцији, а америчка на основу речника Карнеги Мелон Универзитета. Затим ћемо одабрати да ли транскрипција текста треба да поштује структуру унесеног текста, тј. пасусе, интрепункцију и слично: само транскрипција (Transcription only ), страница по страница са енглеским текстом (Side by side with English text), линија по линија са енглеским текстом (Line by line with English text). На крају се можемо определити и за опцију изговора у зависности од тога да ли су речи у јаком или слабом положају у реченици (Show weak forms). Ова опција може остати нечекирана. Кликом на команду за приказ транскрипције добијамо фонетски транскрибован енглески текст одмах испод изворног. Када реч има неколико различитих изговора биће означена плавом бојом, кликом на њу можемо изабрати ону која се слаже са контекстом. Да бисмо видели искачући прозор са листом могућих изговора, померићемо курсор миша преко речи. Потпуно изненађење је могућност да изговор преслушамо звучно уз помоћ команди за покретање и заустављање звучног записа који се аутоматски јавља изнад транскрипције.

Намена у образовању 

Цео сајт је намењен правилном учењу и изговарању енглеског језика, па је алатка за фонетску транскрипцију и слушање изговора одлична помоћ не само у настави, него у самообразовању и усавршавању енглеског језика.

Пример

Шекспиров сонет бр. 18 дат је упоредо, користећи опцију страница по страница са енглеским текстом, само што су на сајту та два текста приказана двостубачно.
Shall I compare thee to a summer’s day?
Thou art more lovely and more temperate:
Rough winds do shake the darling buds of May,
And summer’s lease hath all too short a date;
Sometime too hot the eye of heaven shines,
And often is his gold complexion dimm’d;
And every fair from fair sometime declines,
By chance or nature’s changing course untrimm’d;
But thy eternal summer shall not fade,
Nor lose possession of that fair thou ow’st;
Nor shall Death brag thou wander’st in his shade,
When in eternal lines to time thou grow’st:
So long as men can breathe or eyes can see,
So long lives this, and this gives life to thee.

ʃæl kəmˈpeə ðiː tuː ə ˈsʌməz deɪ?
ðaʊ ɑːt mɔː ˈlʌvli ænd mɔː ˈtɛmpərɪt:
rʌf wɪndz duː ʃeɪk ðə ˈdɑːlɪŋ bʌdz ɒv meɪ,
ænd ˈsʌməz liːs hæθ ɔːl tuː ʃɔːt ə deɪt;
ˈsʌmtaɪm tuː hɒt ði ɒv ˈhɛvn ʃaɪnz,
ænd ˈɒf(ə)n ɪz hɪz gəʊld kəmˈplɛkʃən dɪmd;
ænd ˈɛvri feə frɒm feə ˈsʌmtaɪm dɪˈklaɪnz,
baɪ ʧɑːns ɔː ˈneɪʧəz ˈʧeɪnʤɪŋ kɔːs ˌʌnˈtrɪmd;
bʌt ðaɪ i(ː)ˈtɜːnl ˈsʌmə ʃæl nɒt feɪd,
nɔː luːz pəˈzɛʃən ɒv ðæt feə ðaʊ ow'st;
nɔː ʃæl dɛθ bræg ðaʊ wander'st ɪn hɪz ʃeɪd,
wɛn ɪn i(ː)ˈtɜːnl laɪnz tuː taɪm ðaʊ grow'st:
səʊ lɒŋ æz mɛn kæn briːð ɔːr aɪz kæn siː,
səʊ lɒŋ lɪvz ðɪsænd ðɪs gɪvz laɪf tuː ðiː.

Упутство 

Снимак екрана показује једноставно радно окружење транскриптора. Кликом на слику, отворићете је у пуној величини.

https://drive.google.com/a/zajednicaucenja.edu.rs/file/d/0B_0OOnwpceDkanAtVE9XZmpNSGs/view?usp=drive_web

Спеловање (Spellify)

поставио/ла Славица Јурић 19. 7. 2017. 17:04   [ ажурирано 23. 10. 2017. 12:03 ]

Кратак опис и функционалност

Онлајн алат за проверу исправно написане речи на енглеском заправо је демо-верзија и нека врста рекламе за инсталациони алат који се на сајту може преузети. Онлајн верзија пружа нам две могућности. Одмах на почетној страни налази са мало поље за унос краћег текста на енглеском језику. Када открије грешке, у искачућем прозору са црвеним оквиром нуди нам се могућност да бирамо правилно написану реч или да игноришемо. Ако желимо да проверимо дужи текст од више пасуса , њега ћемо унети на страници за проверу вишеструких пасуса (spell check multiple paragraphs). Линк до ове странице налази се на дну почетне. Провера дужег текста ради по истом принципу.

Намена у образовању

У настави страног језика, али и у свакодневном коришћењу и писању на енглеском добро је проверити правописне и граматичке грешке. Разумљиво је да алат може бити од помоћи само ако познајемо енглески језик. 

Пример 

Пример је видан у сликовном упутству.

Упутство 

Иако је коришћење једноставно, нудимо два упутства.

  • Кратко видео-упутство (0.42') са приказом рада у онлајн алату;
  • Сликовно упутство на српском језику приказује изглед радног окружења и предлог корекција за краћи и дужи текст.
https://drive.google.com/a/zajednicaucenja.edu.rs/file/d/0B_0OOnwpceDkd2xyRXhuUkxZNE0/view?usp=drive_web

Откуцај то (Typeit)

поставио/ла Славица Јурић 19. 7. 2017. 16:52   [ ажурирано 23. 10. 2017. 11:58 ]

Кратак опис и функционалност

Аутор овог корисног алата Пољак Томаш Шиналски (Tomasz Szynalski) на сајту пише да је желео да помогне свима који имају потребу да повремено откуцају текст на другом језику, да користе акценте, дијакритичке знаке или неке друге језичке симболе и ознаке. Такви корисници више не морају да инсталирају посебне софтвере, трагају за симболима и користе незгодне пречице на тастатури. На овом сајту, потпуно бесплатно и без регистрације, имамо могућност да откуцамо текст брзо комбинујући своју тастатуру и онлајн тастатуру са језичким ознакама које немамо на тастатури. На списку језика налазе се главни светски језици, европски и неколико источних, као и ознаке за фонетску транскрипцију у енглеском (IPA English). На почетној страници бираћемо језик, односно систем језичких знакова и у новом прозору добићемо у горњем делу странице систем знакова, а испод текст-бокс. Будући да већина језика користи латинично писмо, на онлајн тастатури на сајту не понављају се ознаке које су уобичајене и постоје на енглеским тастатурама, него само оне карактерситичне за тај језик или тај систем знакова. Изузетак чини руски језик где је дата комплетна руска азбука. Док куцамо текст, он ће бити аутоматски сачуван. Када завршимо, копираћемо га и налепити у свој документ или тамо где нам је потребан.

Намена у образовању

У настави страних језика овај алат може бити од велике помоћи и наставницима и ученицима. Посебну групу чине математички симболи и ознаке које се користи у науци, па ће овај алат бити од помоћи и у другим предметима.   

Пример 

Израз Британска фонетска конвенција односно British phonetic convention  откуцана у систему знакова за фонетску транскропцију ИПА:   ˈbrɪtɪʃ fəʊˈnɛtɪk kənˈvɛnʃən

Упутство

Сликовно упутство приказује почетну страницу и радно окружење алата са примерима руског језика и математичких и научних симбола. Да бисте слику видели у пуној величини, кликните на њу.
https://drive.google.com/a/zajednicaucenja.edu.rs/file/d/0B_0OOnwpceDkUWVUVmZZY2I3c2s/view?usp=drive_web

Бројач речи (Word Counter)

поставио/ла Славица Јурић 19. 7. 2017. 16:47   [ ажурирано 23. 10. 2017. 11:59 ]

Кратак опис и функционалност

Онлајн бројач речи и без регистрације одрадиће базичну услугу бројања речи (Words), карактера (Characters), реченица (Sentences), параграфа (Paragraphs).  По томе се он не би разликовао од исте алатке које имају текст-процесори. Овај алат нуди и преглед учесталости кључних речи, али их не издваја најбоље из текстова на српском  језику, па ће ова опција бити најбоља за енглески језик.  Када добијемо резултате, уколико нам не одговарају, у текст-боксу можемо да уређујемо текст да бисмо смањили или повећали број речи, а све промене ће бити сачуване (Auto-Save).  Уз то, алат одређује и време трајања читања у себи и изговарања текста (Reading Time, Speaking Time) у односу на ниво читалачке писмености, али и ову опцију са поузданошћу можемо користити само за енглески језик.

Намена у образовању 

Офис-пакети у својим текст-процесорима обично имају бројач речи и  карактера. Ако користимо текст-процесор који то нема, или справу на којој немамо текст-процесор, или смо онемогућени из било којих других разлога, овај бројач речи на мрежи одлична је замена. Аутори алата тврде да алат може да поспеши стил писања, па наставници енглеског могу да га користе за стилске вежбе у писању текстова са одређеним кључним речима и задатим бројем пасуса или речи. На располагању им је и бесплатна провера граматичке исправности. Уз извесна довијања и наставници српског такође би могли осмислите стилске вежбе у концизном изражавању, за писање одређених текстова у функционалном стилу, а алат би ученицима помогао да ураде самоконтролу.  

Пример

У упутству је видљив пример.

Упутство

  • На почетној страни испод текст-бокса постоји текст What is WordCounter на енглеском језику који нас упућује у основне опције алата. 
  • Сликовно упутство на српском језику приказује текст унесен у алат и резултате бројања, додатне опције са текстом и изглед алатке за одређивање учесталости кључних речи.
https://drive.google.com/a/zajednicaucenja.edu.rs/file/d/0B_0OOnwpceDkbnZLXzVvdVZidTA/view?usp=drive_web

Гуглова алатка за транскрипцију (Google transcription)

поставио/ла Вебциклопедија каталог веб-алата 20. 2. 2015. 20:23   [ Ажурирао/ла 27. 4. 2015. 14:39 Марија Јовић ]

Кратак опис и функционалност

Тренутни претварач латинице у ћирилицу. Стварно занимљиво решење. Укуцате реч или реченицу и након сваког притиска на дугме Space на тастатури, последња укуцана реч прелази из латинице у ћирилицу.

Намена у образовању

Примена овог алата једнака је примени других алата овог типа, уштеда времена приликом спајања текстова куцаних различитим писмима.

Примери

Приказ овог алата на делу и његовог претварања речи у току куцања.
https://docs.google.com/a/zajednicaucenja.edu.rs/file/d/0BxwCTPRt7xcKbFY3MUdvY3Q4d0k/edit?usp=drive_web

Фонетски транскриптор са енглеског (English phonetic transcription)

поставио/ла Вебциклопедија каталог веб-алата 20. 2. 2015. 20:23   [ Ажурирао/ла 24. 3. 2015. 16:23 Марија Јовић ]

Кратак опис и функционалност

Овај фонетски транскриптор лако и једноставно приказује фонетску транскрипцију унетог текста на енглеском језику. Са леве стране унесете текст, затим одаберете опцију у горњем леву углу да ли желите британску или америчку верзију транскрипције и кликнете на транскрибуј (Transcribe). Постоји и опција говори (Speak), где вам алат омогућава да чујете откуцани текст, тако што означите транскрибовани текст са десне стране и кликнете на опцију говори. Није неопходно да се региструјете ако користите само ове две опције, док је за чување и мењање белешки и унетог текста, регистрација неопходна.

Намена у образовању

Овај алат очигледно има највећу примену у настави енглеског језика. Наставник не мора сам да пише транскрипцију, уколико има већи број речи или цео текст, већ може искористити овај алат. Такође га могу користити и ученици вежбајући учење фонетских знакова.

Транслит ГТ (Translit GT)

поставио/ла Вебциклопедија каталог веб-алата 20. 2. 2015. 20:23   [ Ажурирао/ла 24. 3. 2015. 15:49 Марија Јовић ]

Кратак опис и функционалност

Транслит је једноставан алат за пресловљавање. Пребацује текст на латиничном писму у текст на ћириличном и обратно. Потребно је само да у празно поље ископирате жељени текст и да кликнете на опцију пребаци на латиницу (To Latin) или пребаци на ћирилицу (To Cyrilic). Алат је у бета фази, па аутори упозоравају на евентуалне грешке приликом пресловљавања.

Намена у образовању

Примена овог алата једнака је примени других алата овог типа, уштеда времена приликом спајања текстова куцаних различитим писмима. 

1-7 of 7