ИПА фонетска транскрипција (IPA Phonetic Transcription)

поставио/ла Славица Јурић 20. 7. 2017. 18:33   [ ажурирано 23. 10. 2017. 12:00 ]

Кратак опис и функционалност

Ова корисна алатка налази се на сајту Дмитрија Јанса на руском језику Лингорада (Lingorado). Сајт је посвећен лингвистичким питањима, највише транскрипцији и изговору енглеског језика. Саставни део сајта је и алат за за фонетску транскрипцију енглеског језика по ИПА конвенцији (IPA = International Phonetic Alphabet ). Алат ради на неколико светских језика: енглески, француски, шпански, португалски, кинески, јапански. Да не би било забуне, сам алат ради исту радњу: унесен текст на енглеском језику пребацује у конвенционални ИПА систем ознака за фонетску транскрипцију енглеског, али су сама објашњења и команде дате на различитим светским језицима   Алат је врло једноставан и користимо га бесплатно и без регистрације. На врху су картице где бирамо језик приказа, подразумевани је енглески. Испод је текст-бокс у који копирањем или куцањем уносимо текст на енглеском језику. Испод текст-бокса  су три опција које бирамо чекирањем. Прво бирамо енглеску или америчку верзију транскрипције. Британска ради по ИПА конвенцији, а америчка на основу речника Карнеги Мелон Универзитета. Затим ћемо одабрати да ли транскрипција текста треба да поштује структуру унесеног текста, тј. пасусе, интрепункцију и слично: само транскрипција (Transcription only ), страница по страница са енглеским текстом (Side by side with English text), линија по линија са енглеским текстом (Line by line with English text). На крају се можемо определити и за опцију изговора у зависности од тога да ли су речи у јаком или слабом положају у реченици (Show weak forms). Ова опција може остати нечекирана. Кликом на команду за приказ транскрипције добијамо фонетски транскрибован енглески текст одмах испод изворног. Када реч има неколико различитих изговора биће означена плавом бојом, кликом на њу можемо изабрати ону која се слаже са контекстом. Да бисмо видели искачући прозор са листом могућих изговора, померићемо курсор миша преко речи. Потпуно изненађење је могућност да изговор преслушамо звучно уз помоћ команди за покретање и заустављање звучног записа који се аутоматски јавља изнад транскрипције.

Намена у образовању 

Цео сајт је намењен правилном учењу и изговарању енглеског језика, па је алатка за фонетску транскрипцију и слушање изговора одлична помоћ не само у настави, него у самообразовању и усавршавању енглеског језика.

Пример

Шекспиров сонет бр. 18 дат је упоредо, користећи опцију страница по страница са енглеским текстом, само што су на сајту та два текста приказана двостубачно.
Shall I compare thee to a summer’s day?
Thou art more lovely and more temperate:
Rough winds do shake the darling buds of May,
And summer’s lease hath all too short a date;
Sometime too hot the eye of heaven shines,
And often is his gold complexion dimm’d;
And every fair from fair sometime declines,
By chance or nature’s changing course untrimm’d;
But thy eternal summer shall not fade,
Nor lose possession of that fair thou ow’st;
Nor shall Death brag thou wander’st in his shade,
When in eternal lines to time thou grow’st:
So long as men can breathe or eyes can see,
So long lives this, and this gives life to thee.

ʃæl kəmˈpeə ðiː tuː ə ˈsʌməz deɪ?
ðaʊ ɑːt mɔː ˈlʌvli ænd mɔː ˈtɛmpərɪt:
rʌf wɪndz duː ʃeɪk ðə ˈdɑːlɪŋ bʌdz ɒv meɪ,
ænd ˈsʌməz liːs hæθ ɔːl tuː ʃɔːt ə deɪt;
ˈsʌmtaɪm tuː hɒt ði ɒv ˈhɛvn ʃaɪnz,
ænd ˈɒf(ə)n ɪz hɪz gəʊld kəmˈplɛkʃən dɪmd;
ænd ˈɛvri feə frɒm feə ˈsʌmtaɪm dɪˈklaɪnz,
baɪ ʧɑːns ɔː ˈneɪʧəz ˈʧeɪnʤɪŋ kɔːs ˌʌnˈtrɪmd;
bʌt ðaɪ i(ː)ˈtɜːnl ˈsʌmə ʃæl nɒt feɪd,
nɔː luːz pəˈzɛʃən ɒv ðæt feə ðaʊ ow'st;
nɔː ʃæl dɛθ bræg ðaʊ wander'st ɪn hɪz ʃeɪd,
wɛn ɪn i(ː)ˈtɜːnl laɪnz tuː taɪm ðaʊ grow'st:
səʊ lɒŋ æz mɛn kæn briːð ɔːr aɪz kæn siː,
səʊ lɒŋ lɪvz ðɪsænd ðɪs gɪvz laɪf tuː ðiː.

Упутство 

Снимак екрана показује једноставно радно окружење транскриптора. Кликом на слику, отворићете је у пуној величини.

https://drive.google.com/a/zajednicaucenja.edu.rs/file/d/0B_0OOnwpceDkanAtVE9XZmpNSGs/view?usp=drive_web

Comments