Бројач речи (Word Counter)

поставио/ла Славица Јурић 19. 7. 2017. 16:47   [ ажурирано 23. 10. 2017. 11:59 ]

Кратак опис и функционалност

Онлајн бројач речи и без регистрације одрадиће базичну услугу бројања речи (Words), карактера (Characters), реченица (Sentences), параграфа (Paragraphs).  По томе се он не би разликовао од исте алатке које имају текст-процесори. Овај алат нуди и преглед учесталости кључних речи, али их не издваја најбоље из текстова на српском  језику, па ће ова опција бити најбоља за енглески језик.  Када добијемо резултате, уколико нам не одговарају, у текст-боксу можемо да уређујемо текст да бисмо смањили или повећали број речи, а све промене ће бити сачуване (Auto-Save).  Уз то, алат одређује и време трајања читања у себи и изговарања текста (Reading Time, Speaking Time) у односу на ниво читалачке писмености, али и ову опцију са поузданошћу можемо користити само за енглески језик.

Намена у образовању 

Офис-пакети у својим текст-процесорима обично имају бројач речи и  карактера. Ако користимо текст-процесор који то нема, или справу на којој немамо текст-процесор, или смо онемогућени из било којих других разлога, овај бројач речи на мрежи одлична је замена. Аутори алата тврде да алат може да поспеши стил писања, па наставници енглеског могу да га користе за стилске вежбе у писању текстова са одређеним кључним речима и задатим бројем пасуса или речи. На располагању им је и бесплатна провера граматичке исправности. Уз извесна довијања и наставници српског такође би могли осмислите стилске вежбе у концизном изражавању, за писање одређених текстова у функционалном стилу, а алат би ученицима помогао да ураде самоконтролу.  

Пример

У упутству је видљив пример.

Упутство

  • На почетној страни испод текст-бокса постоји текст What is WordCounter на енглеском језику који нас упућује у основне опције алата. 
  • Сликовно упутство на српском језику приказује текст унесен у алат и резултате бројања, додатне опције са текстом и изглед алатке за одређивање учесталости кључних речи.
https://drive.google.com/a/zajednicaucenja.edu.rs/file/d/0B_0OOnwpceDkbnZLXzVvdVZidTA/view?usp=drive_web

Comments