Еудикт (EUdict)

поставио/ла Вебциклопедија каталог веб-алата 20.02.2015. 20:23   [ ажурирано 04.03.2015. 18:50 ]

Кратак опис и функционалност

ЕУдикт је скуп више онлајн речника за језике којима се говори у Европској унији. Речници су резултат рада више аутора који су уложили велики труд у њихову израду те их бесплатно понудили на интернету и тако свима нама олакшали међусобну комуникацију. Неки од речника имају тек неколико хиљада речи, а неки и преко 250 000. Међу језицима је и српски језик. Речник прима само речи, не и изразе и фразе. Функционише двојезични тако што се бира језик на коме је реч и језик на којем желимо превод. Смер се лако обрће кликом на окрет. 


Comments