Стонито (Stonito)

поставио/ла Вебциклопедија каталог веб-алата 20. 2. 2015. 20:23   [ ажурирано 4. 3. 2015. 19:12 ]

Кратак опис и функционалност

Наш земљак, програмер, скренуо нам је пажњу на онлајн вишејезични енциклопедијски речник за енглески, немачки, француски и српски језик. За све ове језике речник је рађен по истом принципу: садржи дефиницију рречи, описану на истом језику, превод на остале језике, евентуално илустрацију. Речи су сврстане у категорије за које је везан и одређени графички симбол тако иста реч у бази може да има више дефиниција у зависности од тога на коју се област односи. На исти фонд речи ослања се тројезични и двојезични речник. Речник претражујете уносећи термин из дефиниције речи, напомену за реч или саму дефиницију. Резултати претраге приказују се у табели и садрже дефиниције и описе у којима се унесена реч налази. На тај начин се у табели често нађу и речи које не очекујемо да нађемо. редослед у табели је базиран на релевантности у односу на тражени термин. Када мишем пређете преко речи у табели, отвара се пао-ап форма која приказује комплетну дефиницију термина изнад којег сте задржали показивач миша. Уз речник је и енциклопедија  са тзв. паметном претрагом речи. При претрази прво се приказује табела са свим преводима траженог термина, а линкови у табели воде на доњи део исте стране где је тражена реч описана са комплетним информацијама и илустрацијом. На истом сајту налазе се и језичке едукативне игре: пронађи реч, састави најдужу реч од задатих слова, и то на свим језицима.

Намена у образовању

Несумњива је корист оваквог енциклопедијског речника, а игрице уз њега приволеће и најмлађе да га радо користе. Просветни радници могу да га поставе на своје блогове и веб-места како би ученике упућивали да га користе. 

Примери

Пример претраге двојезичног речника илуструје слика у десном бочном менију.


Comments