10. Мултимедија


Мултимедија је по дефиницији Википедије комбинација више медија. Мултипликованост медија укључује преносиоце и канале порука, као и различита изражајна средства тих медија. У веб-алатима у мултимедију смо сврстали оне који успешно спајају два или више медија: текст, звук, слику, анимацију, видео. Они, наиме успешно креирају мултимедијалне садржаје.  

За мултимедију се везују снажни доживљаји и утисци, бар док се не привикнемо на те спољње изазове мултимедије. Озбиљна естетска, семиолошка и медијска разматрања често долазе до парадоксалних закључака која би се могла свести у дефиницију свеопштег сиромаштва у богатству. Ово се најпре односи на медијске поруке у којима постоји богатство ефеката, а сиромаштво значења. 
У каквом "богатству" медијских порука живи савремени човек добро приказује филм:Садржај

    Без наслова.