11. Нелинеарни прикази садржаја


Под нелинеарним приказима информацијама подразумевају се графикони и дијаграми, временске осе и мапе. Њима смо додали и географске мапе на којима се уз додатке могу приказати најразличитији садржаји, путање итд. Предност алата за графичке приказе и организаторе информација састоји се у бесконачном простору који углавном дозвољавају, и могућности обогаћивања текста фотографијама, видео-записима и другим медијским садржајима.

Не каже се узалуд да једна слика говори више од хиљаду речи. Управо у овоме се крије највећа предност нелинеарних приказа, мапа ума, оса времена, графикона, графичких организатора и инфографика у настави. Помоћу њих се могу визуелно представити хијерархијски односи делова целине, статистички подаци, односи међу деловима, узрок и последица, процес итд... Ово веома погодује развијању визуелног стила учења и могу помоћи ученицима да лакше и једноставније упамте, репродукују, повежу, анализирају, примене и извуку закључке из садржаја које треба да науче. Приказ информација нелинеарно од ученика захтева већи мисаони ангажман и ослањање на сопствене снаге у повезивању и разврставања појмова и оквира те они поспешују метакогницију и технике учења учења.  

Следећа слика представља статистичке податке о графичким приказима на сликовит и духовит начин.

Видео запис о различитим веб 2.0 картама и мапама: 


 

Садржај

    Без наслова.