Каку (Cacoo)

поставио/ла Вебциклопедија каталог веб-алата 20. 2. 2015. 20:23   [ Ажурирао/ла 22. 1. 2017. 04:32 Марија Милосављев ]

Кратак опис и функционалност

Пре рада, важно је да се информишемо које су разлике између  бесплатне и плаћене верзије коришћења овог алата. Постоје две плаћене верзије: бизнис, намењена раду са већим бројем сарадника, и  верзија за индивидуалне кориснике, са нешто више додатака него бесплатна верзија. Нама су интересантније разлике између бесплатне и плаћене верзије за индивидуалне кориснике. Код плаћене верзија нема лимита при сарадњи на изради дијаграма и дељењу фолдера. Бесплатна дозвољава  да на раду, при изради дијаграма, учествује највише петнаесторо сарадника, а само њих троје могу да деле фолдер. У бесплатној верзији можемо да креирамо двадесет и пет дијаграма, што је сасвим довољан број ( плаћена хиљаду).  Битна разлика је и формат готовог дијаграма, плаћена дозвољава неколико формата, а бесплатна само ПНГ слику.  Наравно, плаћена дозвољава много веће складиште где можемо да  чувамо урађене дијаграме. Међутим, иако су предности на страни плаћене верзије алата, и са бесплатном верзијом имамо пред собом веома интересантан алат, великих могућности.  Каку можемо повезати са Гуглу диском и тако га користити. Алат је изузетно комплексан. Најважнија картица нам је Дијаграми јер се у њој налазе сви дијаграми које смо креирали и оне на којима смо само сарадник. При изради графичких приказа можемо да користимо  десетине почетних шаблона свих врста дијаграма: графикони и дијаграми, хистограми, мапе ума, процеси, планови кућа и објеката, базе података, честитке…  У њихове елементе, осим текста, можете да додате слике, линкове, табеле, да цртате слободном руком, мноштво облика и симбола, клип-арт колекција са самог сервиса који су различити у односу на шаблон који изаберете. Каку дозвољава прављење неколико страница у оквиру једног графичког приказа, а то је могућност која га издваја од свих алата сличне намене. Понуда је толико опсежна да вам поред овог алата готово и не треба неки други сличне намене. Сваки уметнути елеменат можете да мењате и преправљате како вама одговара.  Креирани графички прикази се чувају на сервису и деле путем линка или уграђују у веб-место.

Намена у образовању

Могућности веб-алата су многобројне, па самим тим и његова примена. Можете га користити за: систематизовање градива или неке опсежне теме, за приказе процеса и токова, анализу неке појаве, феномена, мапирање идеја, утврђивање неке шеме итд.

Примери

Прилажемо два начина  употребе овог алата:

Упутство

Текстуално упутство написано је на српском језику и можете га преузети из наше базе упутстава.
Comments