Глифи (Gliffy)

поставио/ла Вебциклопедија каталог веб-алата 20. 2. 2015. 20:23   [ Ажурирао/ла 28. 3. 2015. 23:20 Марија Милосављев ]

Кратак опис и функционалност

Глифи је алат помоћу кога можете да креирате јасне токове, дијаграме, техничке цртеже, мапу сајта, да прикажете СВОТ (SWOT) анализу личног плана напредовања или пројекта на коме радите,  распоред намештаја у сопственом стану  и још много тога.  Прикази су врло прегледни, а могућности алата многобројне.  Алат има бесплатну, стандардну и професионалну верзију. У бесплатној варијанти можете направити само пет дијаграма, при чему вам је на располагању меморијски простор од 2MB. У бесплатној верзији  дијаграм мора бити јаван, а сараднички рад није дозвољен.   Можете снимити свој рад  као слику и сачувати га на свом рачунару.   Као и код плаћених верзија, и бесплатна дозвољава уградњу дијаграма у блог.

Намена у образовању

Глифи можете користити за разне намене попут: прављење алгоритама при решавању сложених проблема (програмирање), за припрему и приказ рачунарске мреже (мрежни дијаграм), рад са скуповима (математика), израду тлоцрта (техничко образовање), за  анализе и припреме пројеката.  

Примери

Примена Глифи алата искоришћена је при анализи сопствене личности у циљу личног/професионалног напредовања.

Упутство

Аутори алата су на свом сајту приказали детаљно текстуално  упутство на енглеском језику.
Comments