Мај хистро (MyHistro)

поставио/ла Вебциклопедија каталог веб-алата 20. 2. 2015. 20:23   [ Ажурирао/ла 28. 3. 2016. 02:46 Марија Милосављев ]

Кратак опис и функционалност

Мај хистро је алат за креирање интерактивних дигиталних прича које су и осе времена, али и  хронолошки списак догађаја. Догађаји су везани за Гуглову мапу па су тако догађаји представљени не само временски, него и просторно. Везивање догађаја за простор уз помоћ Гуглових мапа је такво да зумирањем и коришћењем сателитске мапе догађај можемо да сместимо чак и у одређене објекте, а не само насеља. Прво креирамо  догађај који је везан за одређени простор и време и убацујемо у једну збирку, а сам алат проналази им место и у простору (мапи) и у времену (оси). У догађај уносимо текст и медијске елементе (слика, видео). Свако догађај посматрачи могу коментарисати ако их објавимо јавно, на шта нисмо обавезани. Можемо да их оставимо приватним или да делимо само са пријатељима. У коначном приказу ову осу времена можемо прегледати на више начина: као слајд-презентацију, као ход на мапи, као класичну осу времена, аутоматски или догађај по догађај. Презентацију покрећемо путем стрелице у горњем десном углу. Мај хистро можемо да користимо као сарадничи алат и тада група ученика може да ради на заједничкој оси. Целу мапу-осу можемо да делимо путем линка, друштвених мрежа и да уграђујемо у друго веб-место путем пар врста ембед-кода. 

Намена у образовању

У алату можемо да прикажемо биографије чувених људи, историјат неког догађаја, развој идеје кроз време и простор. Ипак, треба водити рачуна да се на њој приказују догађаји, идеје које нису везане за узак или мален круг топонима јер ћемо оси одузети просторну динамику која је њено главно обележје. За догађаје на уском простору боље је користити неке друге осе времена. Осе могу да креирају наставници као наставни садржај, рецимо: биографија писца, историјат и ширење индустријске револуције, стилска епоха романтизма итд. Далеко већи образовни ефекат постићи ћемо ако ученицима  задамо да у пресеку времена и простора прикажу неку лекцију, феномен, идеју, појаву. Они ће бити у ситуацију да користе друге изворе, из њих бирају најбитније и формулишу текстуалне сажетке; да трагају, селектују и бирају одговарајуће медијске прилоге. То ће потпомоћи њихов когнитивни развој истовремено са дигиталним вештинама.

Примери

Као примере за овај алат можете погледати:

Упутство

Видео-упутство (18') на српском језику нуди детаљно техничко упутство за коришћење ове временске осе.

YouTube видео


Comments