Стандарди каталошког описа

Преглед који следе намењена су онима који желе да знају по којим принципима креирамо каталошке записе. Далековише намењен је уредницима и потенцијалним сарадницима као упутство за рад. 
Не постоје прописани стандарди за подухват који спроводимо. Ипак, називајући овај подухват каталогом веб-алата примењивих у образовању, донекле смо се већ определили за форму приказа. Биће то каталог. 

У с л о в и  з а  с в р с т а в а њ е   у   к а т а л о г


Да би неки веб-алат био део Вебциклопедије, треба да задовољи неколико услова.

Веб-алат ради на мрежи

Описујемо искључиво веб-алате што значи да за њихово коришћење није потребна инсталација, раде на мрежи. За неке веб-алате, додуше потребна је инсталација ситних плагина или других додатака, односно за њихов рад потребно је да постоји неки друга апликација као што је флеш-плејер и слично. 

Бесплатан или има бесплатну верзију

Веб-алат мора бити бесплатан или да има и бесплатну верзију. Оног тренутка када сервис више нема такве верзије, бришемо приказ. 

Подржава ћирилично писмо

Веб-алат мора да прихвата ћирилично писмо. За неке веб-алате то уопште није важно (на пр. уређивачи фотографија, звучних снимака и слично), али за већину је важно. Полазимо од тога да алат, ако га користимо у настави и образовању, треба да користимо на службеном писму на којем се оно одвија. Данас је већина веб-алата рађена у медерној технологији која то омогућава. Само у изузетно функционалним алатима, макар и не прихватали остала писма, приказујемо их због наставе страних језика и то у опису наглашавамо.  У опису алата који прихватају и друга писма, не наглашавамо да подржава ћирилицу јер се то подразумева.

Примењив у образовању

Веб-алат мора да буде примењив у образовању. Многи алата су такве природе да им је основна или чај једина намена - образовна. Постоје, међутим, и алати чија намена није превасходно образовна, али се могу користити. Под применљивошћу у образовању подразумевамо и сам наставни процес, али и професионални развој и друге области свеукупног школског живота и рада.  

Е л е м е н т и   к а т а л о ш к о г   о п и с а

Веб-алати се приказују на доследан начин, а тај приказ садржи информације које наставнике и запослене у образовању могу инспирисати на даље истраживање, опробавање и примену алата у својој пракси. Комплетан опис ради се по нормама српског језика, на ћириличном писму и користећи изворно писмо у складу са правописом српског језика. 
Сваки алат приказан је на посебној шаблонској веб-страници у оквиру одговарајуће врсте и категорије.
Прикази се састоје из више сегмената.

Назив 

Називи су на самом врху странице с приказом. Све називе веб-алата исписујемо прво на српском језику, па у загради на изворном језику (обично енглески). У адресном пољу, у називу саме странице на којој је веб-алат приказан јавља се само енглески назив.
Назив веб-алата преводимо тамо где је то могуће и лако за превођење. Пошто је много назива веб-алата настало по творачком принципу сливања више речи у једну (сливенице) преводићемо их одговарајућим одвојеним речима на српском ако откријемо принцип. Тамо где је превод немогућ јер је у питању скраћеница, фигуративан израз и слично; тамо где би превод био сувише дуг или слободан, транскрибујемо назив по правилима транскрипције.
О преводима и транскрипцији брину професорка енглеског језика Марија Јовић и Славца Јурић, професор српског језика које су и уредници и администратори сајта. Пошто је уопште област ИКТ у српском језику компликована и за превођење и транскрипцију несређена оне траже савете од других и радо прихватају образложене савете других непозваних колега различитих струка који желе да помогну.

Лого  и УРЛ-адреса

Испод назива постављене су у истом реду званичан лого или препознатљива икона са почетне стране сервиса и пуна УРЛ адреса - почетна страна сервиса.
И слика и УРЛ адреса су хипер-везе до почетне странице сервиса које се активирају кликом на слику односно на УРЛ адресу. Отварају се у новом језичку, тј. прозору. 

Кратак опис и функционалност 

Најдужи текстуални део је опис алата. Он је писан пуним реченицама, сажетим информативним стилом, у првом или другом лицу множине, избегавајући повратне глаголе и трпне (региструје се, пријављује се, унесен текст; уместо тога боље је: пријављујемо се, региструјете се, текст који сте/ смо унели) природним, неусиљеним језиком, без уочљивих личних мишљења и судова. Опис треба да садржи информације:
 • исказ о основну функцију алата која обично постоји и на самом сервису којом се исказује какав је то алат и чему служи;
 • информације о  верзијама, плаћеним и бесплатној, уколико постоје; разликама међу њима, условљавањима сервиса за различите верзије и процену исплативости; 
 • осврт на начин и врсту регистрације, тј. отварање налога: да ли функционише и без регистровања, постоји ли посебни налози за ученике и наставнике, путем имејла, кода или друштвених мрежа; захтеви или услови сервиса у смислу верификације, претходног пријављивања, количине података које захтевају и слично, а што је одступање од уобичајеног отварања налога; 
 • приказ радног окружења и попис алатки и понуда са изношењем њихове функције: радне алатке, начини чувања, дељења и уградње и друго;  
 • истицање предности и уочених недостатака или проблема на које корисник наилази; уколико се недостаци могу превазићи, наводимо како.

Примена у образовању

За алате чија је намена образовна по самој природи веб-алата истичемо на ком образовном нивоу је посебно применљив, односно за који није и због чега. Наводимо или набрајамо конкретне наставне и школске ситуације у којима алат може да се користи. Не пишемо фразе и сувише уопштене ситуације јер указују на одсуство идеје. Уколико немамо идеју за примену или је не видимо, онда алат ни није добар и не заслужује да буде приказан.  
За алате чија намена није превасходно образовна наводимо образовни контекст у којем веб-алат може да послужи у школи.  
Уколико је реч о веб-алатима који су слични и имају исту функцију као неки већ описани, не позивамо се на претходно описане (они могу да нестану, рецимо, а преглед описа не треба да је условљен прегледом неког другог описа), него кратко поново истичемо исте те могуће примене, без страха од понављања. Много веб-алата има исту намену и они који приказују алат носу дужни да буду оригинални и смисле нову намену, ако су већ аутори алата направили само још један од многих сличних.

Пример

У овом блоку кратко описујемо један или више постојећих примера примена у образовању путем хипер-везе до тог примера. Опис садржи једну или пар реченица којом се износи тема самог примера. У тој реченици линкује се сам назив или тема примера. Избегавамо линковање речи "овде".  Линк се обавезно активира тако да се отвара у новом прозору/ језичку. 
Примери, по пожељности ( на врху је најпожељније), могу да буду:
 • пример доброг у функционалног коришћења алата на српском језику, свој или туђи (неки други наставник) при чему се увек наведе име аутора, ако нисмо ми аутори;
 • пробни технички примери уредника,при чему ће уредник нагласити да је то пробни пример (није примљиван у настави);
 • опис или упутство алата у самом алату, при чему се то у опису примера истиче;
 • одабрани примери са самог сервиса, при чему такође у једној реченици опишемо о чему је реч у том примеру;
Без примера могу да остану:
 • веб-алати који по својој природи представљају затворене системе којима се не може приступити без учлањења, кода или слично (платформе за учење, чет, дискусионе група и др);
 • веб-алати чији се пример ни не може сачувати јер су у питању услуге (речници, претраживачи, игрице, конвертери, сајтови за преузимање и сл);
 • неке пратеће услуге које су мање важне.  

Упутство

Уз најважније алате уредништво само креира и прилаже упутства на српском језику. Она могу бити у различитим форматима:
 • детаљно текстуално упутство са снимцима екрана у ПДФ, Ворд-формату или слајд-презентацији (обично за комплексне алате) који се чувају на заједничком месту на дикду, ауторизовани су и рађени у шаблонима са јединственим заглаљем, тј. подножјем и деловима упутства;
 • видео-упутство која креирају уредници, налазе се на самом сервису или смо их нашли на мрежи и проценили као довољне и упутне;
 • колажне слике са основним корацима (обично за једноставне алате) које креирају уредници, чувају и постављају на јединственом месту на диску, а и одатле уграђују у текст на страници; 
 • упутства рађена у самом алату који приказујемо (обично су то снимци екрана и текст креиран у самом алату чија природа омогућава њихово постављање; звучни записи са објашњењем и сл). 
У одсуству упутства на српском језику или као прилог њему прилаже се видео-упутство на енглеском језику уколико је за његово праћење довољна сама слика тако да лако могу да прате и они који не разумеју енглески језик. 
Упутства се не прилажу:
 • за изузетно једноставне веб-алате и алате који функционишу на сличан начин у целој категорији (речници, претраживачи, поједини уређивачи фотографија и други)
 • за поједине категорије у којима су заправо примери сајтова за преглед и коришћење, учлањење и слично (корисни веб-сајтови, социјалне мреже и др)
 • за алате чија је намена у образовању сасвим посредна па су због тога мање битни. 
.
Comments