02. Претрага, прикупљање, бележење


Кључна дигитална компетенција

Претраживање на вебу спада у примарну вештину новог дигиталног доба. Како је количина информација расла тако се јавила потреба да се  информације претражују по специјалним параметрима и филтерима. Отуда поред Гугла као најпопуларније претраживача, имамо и друге претраживаче по кључним речима, затим по индексима, тематске водиче, претраживаче који раде на основу постављеног питања, претраживаче појединих области (слика, музике, имејл-листа, софтвера итд), мултипликоване претраживаче који истовремено траже у више претраживача.

Истовремено са претраживањем непрегледних информација јавила се потреба за бележењем, означавањем, разврставањем различитих ресурса на интернету, и за писањем својих анотација поводом означеног. На крају јавила се и потреба за дељењем оног што смо на интернету већ претражили, означили, нотирали. Зато је заједно са вештинама претраживања и развојем претраживача, истовремено растао број веб-обележивача (букмарк) и линк-листа, који су истовремено и социјалне мреже како бисмо оно што смо обележили поделили с другима. Једнако важни су и алати за веб-анотације и успостављање веб-приритета путем формирања сопствених почетних страница и читача (ридера) популарних блогова и страница.
Коначно, ако интернет схватимо као велику библиотеку, са изворима на њему понашаћемо се као и са штампаним - наводићемо коришћене изворе по правилима цитирања баш као што бисмо радили са књигама, без обзира на то да ли је у питању текст, слика, мултимедија, да ли има довољно података о аутору, издавачу; да ли је заштићен неким видљивим ауторским правом или није. 
Ови веб-алати су нам нека врста приручних каталога и упутница које формирамо по сопственим навикама и интересовањима, а без којих не можемо рећи да смо дигитално писмени.
Ниједна врста веб-алата не доприноси дигиталној и информационој писмености као што то чине веб-алати за прикупљање, обележавање и анотирање садржаја на интернету. Ево зашто.
  • Стиче се вештина одређивања ознака (тагова) који нису ништа друго до специфичне произвољне предметне одреднице веб-извора. Ознаке ће олакшати претраживање оном ко бележи, али и онима са којима на вебу дели ресурсе које је забележио или сам креирао. Вештина одређивања ознака утиче и на вештине напредног претраживања, јер ћемо списак погодака смањити и добити адекватније резултате претраге уколико знамо да дефинишемо предмет претраге по ознакама, а не природним људским језиком. 
  • У вези са ознакама је и вештина одређивања кључних речи и разликовање битног од небитног. 
  • Критичко мишљење развија се у процесу селекције и поређења сличних или различитих извора и при процени њиховог квалитета. 
  • Учење учења и метакогниција, преко потребно за информациону писменост, развијају се у процесу веб-обележавања на више начина: увежбавамо вештине најлакшег и најбржег проналажења информације; класификовањем обележених референци трајно развијамо способност разликовања општег од појединачног; успостављамо везе између два појединачна примера и одређујемо карактеристике које их чине делом истог општег појма; предвиђамо и делујемо у складу са предвиђањима којима избегавамо могуће невоље у будућности које настају уколико нисмо добро систематизовали прикупљено знање. 
  • Трансфер знања склони смо да олако подведемо под пуку размену знања. У том случају свака социјална мрежа би било велико поприште трансфера знања. Трансфера знања, међутим, нема без повратне информације, без праћења примене неког знања које се разменило, тј. његове евалуације. Поједини социјални обележивачи, најпре они сараднички, омогућавају и праћење развојног тока сачуваног, процењеног и подељеног извора знања.

Вишак информација и вештине потребне за њих

Вишак информација је болест савременог света. Одавно се истицало да није важно знање знати, него знати где га пронаћи или познавати оног ко га има. У новим информационим условима то значи да је битно познавати претраживаче и њихове функције, користити различите претраживаче, користити њихове напредне функције, знати по којим параметрима или речима претраживати и које опаратере користити да бисмо добили што тачнији списак погодака. У следећем кораку очекује нас преглед и издвајање тих информација и њихово вредновање. Вештине претраживања, проналажења и вредновања информација добро су и сажето приказане у књизи Жељане Вучине 
Претраживање и вредновање информација на интернету
Новим вештинама требало би прво подучити наставнике да би их могли пренети на ученике. Оне подразумевају неколико фаза:
  • претраживање
  • селекцију
  • вредновање
  • десеминацију информација
Веб-алати приказани у овој категорији служе управо развијању ових вештина. Претраживачима претражујемо и донекле селектујемо ако напредно претражујемо и ако користимо различите претраживаче. За селекцију нам служе обележивачи, за пажљив преглед и вредновање осим знања по чему их вреднујемо помоћи ће нам алати за бележење, коментарисање издвајање информација. Како се и социјални обележивачи и алати за веб-анотације могу делити са другима, то нам они служе и за десеминацију тј. ширење и расејавање филтрираних информација.

И лично и пословно

Организовање и планирање вероватно ћемо започети као приватно бележење својих дневних и задужења на дуже време, подсетника на неке догађаје којима присуствујемо и слично. Може се десити, међутим, и да будемо убачени у ватру изненада јер је у школи тако одлучено, или зато што смо ушли у пројекат са људима удаљеним од нас и из много других разлога. Добро је започети на време с тим јер нас темпо савременог живота често доводи у ситуацију да и са најближима и онима које виђамо свакодневно на послу често не стижемо да се договоримо уживо о важним стварима. Планери, календари и подсетници добар су начин да се смање састанци на којима неко води белешке и свако ради за себе до следећег састанка. Практично, путем календара, планера и подсетника можемо да поделимо послове и одредимо рокове, да их свако ради у време кад му највише одговара, постави свој део посла тако да буде свима видљив и за коментаре , исправке и допуне доступан. 
То важи за рад са колегама, али и у сарадњи с родитељима, као и за рад с ученицима у настави или ваннаставним активностима. 


Веб-алати из ове категорије