Предај га (Turn it in)

поставио/ла Славица Јурић 20. 2. 2015. 20:23   [ ажурирано 18. 7. 2016. 19:28 ]

Кратак опис и функционалност

Предај га је, заправо, образовни портал са материјалима који поучавају о плагијатима, истраживањима у вези са темом плагирања. Уз остале ресурсе, портал нуди и алат за откривање плагијата. На почетној страници зато постоје везе и до регистровања за учешће или преглед у изради стратешког документа (бела књига) Plagiarism Spectrum који садржи резултате истраживања о плагирању сажетих у 10 типова плагијата, сајтса информацијама о плагијатима (Plagiarism.org). Посебно је обрађен приступ веб-сајтовима као изворима знања под називом Шта није у реду са Википедијом (Whats Wrong with Wikipedia?). Регистрацијом на овом делу портала ученици и наставници пролазе кроз процес вредновања веб-сајтова које користе као изворе учења, међу којима је Википедија најчешће коришћен извор. На порталу можемо да нађемо ресурсе разврстане по врстама школа, обуке за наставнике и ученике о редукцији плагијата, инструкције о праћењу и вредновању ученика и о повратним информацијама итд. На овом сајту се ради обуке и учења региструју и наставници и ученици. Међу свим тим понудама, нуде и алате за проверу правописно-граматичке исправности текста и проверу плагијата. Алат кojи препоручују за проверу плагијата је Провери написано (WriteCheck). Он је  савршена професионална услуга школама, универзитетима и појединцима, али се плаћа. Својим могућностима уклапа се у политику целог центра, јер, осим што проверава плагијате, даје и услугу корекције текста. Повратне информације шаљу  у року од 12 сати након постављања писаног рада.   

Намена у образовању

Портал препоручујемо као образовни ресурс више него као алатку за откривање плагијата. Ресурси на порталу не служи за проверу плагијата и санкцију након тога, него му је намена методолошка и превентивна. Наиме, не лове се плагијати да би се смањила оцена или ученик ухватио у недозвољеном плагирању, него се они уочавају, разврставају, открива се намера ученика, да ли је плагијат намеран или је настао из незнања, па се на основу тих сазнања развија методологија превенције плагирања. Не чуди зато што се у акцију укучило и на портал регистровало стотине школа из целог света. 

Примери

Међу многим добрим примерима ресурса на овој платформи упућујемо наставнике на преузимање и проучавање комплетне студије о резултатима истраживања о плагијатима. Она је изузетно корисна и да наставници сазнају шта се све плагијатима сматра. Када прочитате студију, односно бар погледате инфографикон, можете почети да користите и друге преко потребне ресурсе са ове платформе.

Упутство

Класичном регистрацијом на сајту или неким његовим посебним услугама наставници и ученици добијају могућност да користе ресурсе на њему и уче о плагијату и повезаним темама коришћења веб-извора, навођења, вредновања, провере исправности... Како користити алат за  ај-пед упућује нас видео-упутство постављено  на почетној страници сајта.


Comments