Веб-претрага


Сналажење, исправна селекција информација на интернету и процес извођења закључка на основу истражених интернет-ресурса вештина је потребна дигитално писменом човеку. Веб-претрага као метод представља пажљиво планиране кораке по којима се ученици воде кроз фазе сазнавања и коришћења интернет-референци, изграђују њихов критички однос према изворима, параметре по којима процењују валидност информација и јачају способност личног извођења закључака. Помоћу следеће хипервезе можете преузети са странице Мајкрософт ПИЛ електронског Часописа за наставнике - Вебквест
  • текст о веб-квесту (структура, креирање и употреба у настави)
  • пример употребе веб-квеста у настави
  • веб-квест обрасце (образац за ученике и образац за наставнике)
  • локализовани модул за Мудл платформу 
 О вебквесту погледајте и један извор на енглеском језику The WebQuest: A Parable, Tom March. 

Веб-алати из ове врсте


Зунал (Zunal)

поставио/ла Славица Јурић 20. 2. 2015. 20:23   [ Ажурирао/ла 7. 6. 2015. 10:03 Вебциклопедија каталог веб-алата ]

Кратак опис и функционалност

Зунал веб-сајт за креирање вебквеста, претраге на интернету, бесплатан је и лак начин да се бирањем једног од близу сто образаца направи овај формат пројектне наставе. Сви обрасци у себи садрже странице које чине и фазе вебквеста: насловна страна (Title), увод (Introduction), задатак (Task), процес рада (Process), вредновање (Evaluation), закључак (Conclusion) и страница за наставнике (Teacher Page). Осим овога, вебквесту можемо да додамо страну, да убацимо датотеке и мултимедијални садржај, фото-галерије, квизове, игрице, а страница за вредновање у себи садржи и пример рубрике, алтернативног вредновања, чији садржај може да се прилагоди циљевима. Свака страница има део за уношење и навођење коришћених извора. У току рада бирамо уређивачки (Admin Mode) и режим за објављивање (Preview Mode). Завршен вебквест извозимо у ПДФ, Ворд и Ексел-формату или га делимо путем електронске поште и директним постављањем на Фејсбук, Твитер и Диг.

Намена у образовању

Овакав формат најчешће употребљавамо у пројектној и проблемској настави. Његова изузетност састоји се у томе што предвиђа све фазе рада и етичан и поштен однос према изворима тиме што је у обрасцу предвиђено и обавезујуће навођење извора.

Примери

За пројекат о словенској митологији Нада Пуртић осмислила је веб-квест за ученике на енглеском језику. 

1-1 of 1