Веб-претрага


Сналажење, исправна селекција информација на интернету и процес извођења закључка на основу истражених интернет-ресурса вештина је потребна дигитално писменом човеку. Веб-претрага као метод представља пажљиво планиране кораке по којима се ученици воде кроз фазе сазнавања и коришћења интернет-референци, изграђују њихов критички однос према изворима, параметре по којима процењују валидност информација и јачају способност личног извођења закључака. Помоћу следеће хипервезе можете преузети са странице Мајкрософт ПИЛ електронског Часописа за наставнике - Вебквест
  • текст о веб-квесту (структура, креирање и употреба у настави)
  • пример употребе веб-квеста у настави
  • веб-квест обрасце (образац за ученике и образац за наставнике)
  • локализовани модул за Мудл платформу 
 О вебквесту погледајте и један извор на енглеском језику The WebQuest: A Parable, Tom March. 

Наставнички веб (TeacherWeb)

поставио/ла Вебциклопедија каталог веб-алата 20.02.2015. 20:23   [ ажурирано 06.09.2016. 04:04 ]

Кратак опис и функционалност

Наставнички веб је, заправо, алат за креирање веб-сајтова за образовне сврхе. Спада у најстарије веб-алате за ове намене. Као код већине других сличних алата, није потребно познавање ХТМЛ језика. За разлику од већине других, он нуди и посебан шаблон за вебквест. На почетној страници сервиса постоји и посебан мени који објашњава шта је вебквест, а затим и могућност да се креира. Алатка за креирање веб-претраге симпатична је и једноставна. Иако завршен вебквест не изгледа нарочито атрактивно и професионално, он има све све функције које су потребне за овај формат. На почетној страници постоје категорије, тј. фазе вебквеста,  којима се може мењати слика (иконица) и које хипервезом воде до објашњења и упутстава: стандарди, увод, задатак, процес, вредновање, закључак и улоге (од 1 - 4).  Свака од ових категорија има своју страницу која има и своју верзију за штампање. Готов вебквест се може делити хипервезом до његове почетне странице.

Намена у образовању

Овај формат контролисаног и вођеног претраживања интернета је погодан за пројектну наставу из било ког предмета. Кроз фазе веб-претраге ученици стичу трајна знања о етичком и паметном коришћењу интернета и те вештине могу да примењују и у свакој другој ситуацији. 

Примери

На самом сервису у менију намењеном веб-квесту постоји могућност да се претраже сви објављени наставнички радови. Издвајамо пар примера на енглеском језику:

Упутство

Будући да су рубрике, тј. странице за вебквест задате, креирање је врло једноставно. Далеко је теже осмишљавање водича за ученика него само техничко сналажење. 

Гуглови сајтови (Google Sites)

поставио/ла Славица Јурић 20.02.2015. 20:23   [ Ажурирао/ла 07.06.2015. 09:58 Вебциклопедија каталог веб-алата ]

Кратак опис и функционалност

Гуглови сајтови су комбинација алата за креирање сајта и вики јер имају веома разрађену функцију додела сарадничких дозвола и уградње и повезивања других алата као што је форум. Због тога су погодни за различите намене.  Приступ Гугловим сајтовима има сваки корисник који има отворен налог на Џимејлу. Креирање веб-квеста у Гугл-сајту не захтева велика техничка умећа. За сваку фазу веб-квеста креира се посебна страница, а цео сајт носиће назив по називу самог рада. На свом Џимејл-налогу можете да покренете неограничен број сајтова величине до 100 МБ.

Намена у образовању

Као и остали алати за креирање и организацију вебквеста, и овај можемо да користимо за контролисано  и предефинисано претраживање интернета у току пројеката из било које области. У Гугл-сајт се лако уграђујемо друге Гугл-апликације, као на пример форум, тј. Гугл-групе, па током пројектног рада на форуму може да тече сарадња и да ученици путем форума добију наставничку подршку. На истом сајту могу се креирати странице у које ученици постављају резултате свог рада тако што појединцима или групама дајемо дозволе за уређивање одређених страница.

Примери

Време и четири годишња доба, вебквест на енглеском језику креиран у Гугл-сајту: Weather/Four Seasons

Упутство

Упутство на енглеском језику за креирање веб-квеста у Гугл-сајту Creating a WebQuest садржи делове: почетак рада, креирање насловне стране и садржаја, додавање нових страница, убацивање датотека, убацивање прилога, креирање навигације, уређивање изгледа сајта и примери веб претрага.

Зунал (Zunal)

поставио/ла Славица Јурић 20.02.2015. 20:23   [ Ажурирао/ла 07.06.2015. 10:03 Вебциклопедија каталог веб-алата ]

Кратак опис и функционалност

Зунал веб-сајт за креирање вебквеста, претраге на интернету, бесплатан је и лак начин да се бирањем једног од близу сто образаца направи овај формат пројектне наставе. Сви обрасци у себи садрже странице које чине и фазе вебквеста: насловна страна (Title), увод (Introduction), задатак (Task), процес рада (Process), вредновање (Evaluation), закључак (Conclusion) и страница за наставнике (Teacher Page). Осим овога, вебквесту можемо да додамо страну, да убацимо датотеке и мултимедијални садржај, фото-галерије, квизове, игрице, а страница за вредновање у себи садржи и пример рубрике, алтернативног вредновања, чији садржај може да се прилагоди циљевима. Свака страница има део за уношење и навођење коришћених извора. У току рада бирамо уређивачки (Admin Mode) и режим за објављивање (Preview Mode). Завршен вебквест извозимо у ПДФ, Ворд и Ексел-формату или га делимо путем електронске поште и директним постављањем на Фејсбук, Твитер и Диг.

Намена у образовању

Овакав формат најчешће употребљавамо у пројектној и проблемској настави. Његова изузетност састоји се у томе што предвиђа све фазе рада и етичан и поштен однос према изворима тиме што је у обрасцу предвиђено и обавезујуће навођење извора.

Примери

За пројекат о словенској митологији Нада Пуртић осмислила је веб-квест за ученике на енглеском језику. 

1-3 of 3