12. Провере, повратне информације


Провери ме (се)

Провере знања у виду тестова, квизова, кликера креирају се на мрежи, а решавају се и онлајн и уживо, у зависности од самог алата. Углавном их путем ембед-кода можемо уградити у веб-сајтове, блогове и платформе за учење, а неке, поготово гласања и анкете се могу делити и прослеђивати социјалним мрежама, чиме се постиже и брзина и бројност истраживања.
Електронски квизови, тестови и упитници уносе у наставу елеменат забаве који се тешко може постићи обичним, ,,папирним'' радним листићима. Посебно их издваја, а што веома позитивно утиче на мотивацију ученика, јесте тренутна повратна информација о томе да ли је неко питање добро урађено или не, као и могућност тражења и добијања помоћи, објашењења и поновоног покушаја. Осим овога, као и код осталих видова електронског учења, тестови, квизови и упитници се могу радити оном брзином која ученику највише одговара те су веома захвални за индивидуализацију у настави, као и за самостално вежбање. наставник њима проверава ученика, али и ученици врло радо проверавају себе и вежбају.

И забава и процена

Готово да не постоји предмет у коме се не могу искористити упитници, анкете, тестови, квизови и веб-претраге на креативан и функционалан начин.
О учењу помоћу ових алата и њиховом интегрисању у наставу можете прочитати у уводном делу текста Врући кромпити у настави Славице Гомилановић. 
Улога онлајн провера, анкета и претрага не мора увек бити само образовног карактера и бити уско везана за наставне садржаје. Некад могу бити и забавног или информативног карактера попут неколико који следе.
  • За све љубитеље квизова, постављамо линк ка једном од најпопуларнијих и најзабавнијих ТВ квизова у Србији, а који се однедавно може играти и на интернету - Слагалица.
  • Ако желите да сазнате на ком нивоу је ваше знање енглеског језика по стандардизованим испитима универзитета у Кембриџу, урадите кратки онлајн тест - Test your English - на њиховом веб сајту. 
  • Ако хоћете да се забавите тако што ћете проверити колики вам је коефицијент интелегенције, да ли сте геније и колики вам је степен опште културе, одаберите један од онлајн тестова интелигенције.

Истраживања, евалуација и фидбек

Друга група алата посебно је корисна за читав школски колектив и појединце који истражују своју или целокупну праксу. Уз помоћ упитника и анкета може да се уради комплетна самоевалуација, а резултати се добију аутоматски генерисани. Школским тимовима преостаје само да протумаче резултате.  
Једноставнијим алата за гласања добићемо брзе и фришке повратне информације о часу, неком проблему, изјашњавања за одређено решење итд.