Сложене студије (StudyStack)

поставио/ла Марија Милосављев 6. 2. 2017. 06:45   [ Ажурирао/ла 27. 2. 2017. 15:26 Славица Јурић ]

Кратак опис и функционалност

Овај сервис омогућава нам креирање онлајн флеш-картица, које потом можемо приказати као: тест, квиз, игру слагања, попуњавања празног поља и слично.  Све што смо креирали чувамо на сервису, па он представља и велику библиотеку образовних материјала. Материјали су разврстани према наставним предметима, па то олакшава претрагу. Већина садржаја је на страном језику, па  је готов садржај најкориснији  наставницима страног језика.   Наставници на сервис могу да се региструју и преко  Фејсбук-налога. Креирање флеш-картица је једноставно и подразумева осмишљавање парова (питање - одговор). Можемо подесити да се питања и одговори измешају; дозволити или не да их други чланови мењају; поставити дозволе да картице буду јавне или приватне. Картице можемо мењати, одштампати или поставити на неко веб-место. Постоји више од 190 веб-места преко којих можемо поделити наш материјал. Постоји верзија овог сервиса прилагођена паметним уређајима.

Намена у образовању

Наставницима овај сервис може да послужи двојако: као библиотека у којој могу пронаћи већ готове материјале и као место где ће сами креирати своје наставне материјале да би их ученици користили. Путем примера на које их наставници упућују, ученици уче, проверавају знање, а могу и сами да креирају своје картице.

Пример

Пример за примену овог веб-алата су картице креиране за понављање Књижевних праваца.

Упутство

Текстуално упутство на српском језику исцрпно објашњава како се овај алат користи.Comments