Упитници, гласања

Квик-упитници (Kwiksurveys)

поставио/ла Непознати корисник 3. 5. 2017. 00:00   [ ажурирано 3. 5. 2017. 01:13 ]

Кратак опис и функционалност

Квик-упитници је платформа за онлајн истраживања на чијој се почетној веб-страници налазе ознаке реномираних компанија-корисница (Би Би Си, Пепси и сл.), што указује на њен висок рејтинг међу алатима исте врсте. Ради се о моћном алату намењеном великим истраживањима, што подразумева пројекте који захтевају сложен истраживачки инструмент и више хиљада испитаника. Квик-упитници омогућавају креирање упитника, квизова, образаца или гласања. Израда самог инструмента занимљив је и изазован посао, јер постоје велике могућности уређивања, од најразличитијих форми питања, допуњавања сликама и видео записима, до естетског уређивања, уградње логоа и сл. Инстраживачки инструмент може се доставити испитаницима на више начина: линком (преко електронске поште или социјалних мрежа), или уграђивањем у неку веб-страницу уз помоћ ембед кода. Појединачни одговори испитаника видљиви су истраживачима у виду табеларног прегледа који је могуће преузети на свој рачунар. Статистичка обрада података обухвата фреквенције, проценте, као и графичке приказе. Могуће је филтрирање резултата по разним параметрима, што дозвољава комплекснију анализу резулатата. У последњим верзијама овог алата дизајн је значајно унапређен, па једноставна и прегледна контролна табла омогућује лаку навигацију и поред великог броја могућности. Квик-упитници је сараднички алат, па је могуће позивати друге особе и дати им потпуне или ограничене дозволе над пројектом. Постоји бесплатни и неколико плаћених планова коришћења овог алата. Бесплатни план коришћења подразумева неочекивано велике могућности: неограничен број пројеката, неограничен број испитаника, потпуне могућности обраде података, дељења и сл. Ограничења бесплатне верзије односе се углавном на естетски аспект, уграђивање логоа, штампање самог инструмента и сл. и могу бити од значаја институционализованим истраживањима и великим компанијама које инсистирају на својој видљивости у јавности. За пројекте мањег обима, посебно оне који су неформалног карактера, бесплатни план коришћења је више него довољан. Једино ограничење бесплатног коришћења које треба имати на уму је чињеница да се пројекти чувају на серверу једну годину, па је потребно у том року преузети податке на свој рачунар како би били сачувани.

Примена у образовању

Квик-упитници употребљиви су у свим наукама друштвеног карактера, па се могу користити у образовне намене, као алат који ће омогућити ученицима да осмисле и реализују мала истраживања. На тај начин ученици ће учити методологију научног истраживања у друштвеним наукама. Наставници могу користити овај алат као начин да обогате методику наставе коришћењем квизова или гласања. Такође, Квик-упитници су употребљиви на нивоу целе установе, јер га стручни органи школе могу користити за истраживање јавног мњења, квалитета рада установе и сл. 

Упутства

На Јутјубу налази се више видео-упутстава, од којих издвајамо Упутство (3') - на енглеском језику.

Кратко упутство на српском језику можете преузети из наше базе упутстава. 

Импровизуј говорницу (Gosoapbox)

поставио/ла Марија Милосављев 28. 8. 2016. 09:00   [ ажурирано 29. 1. 2017. 04:18 ]

Кратак опис и функционалност

Алат је замишљен као интерактивни сарадник који нам помаже у излагању неког садржаја и на неколико начина прати заинтересованост и активност слушалаца: барометар показује да ли је предавање јасно, квиз омогућује брзу проверу савладаног садржаја, анкета служи изражавању мишљења, дискусија решавању проблема, а питања су још једна од могућности за појашњавање нејасноћа. Предавач има могућност да отвори или закључа сваку од ових опција. Од ученика можемо да затражимо да се приликом пријављивања представе именом или остану у улози госта. Кроз ученичка питања наставник добија јасну слику о њиховом разумевању градива и може да изабере једно од могућих педагошких решења: да се врати на нејасни део градива, да појасни на крају, да тражи решења од других ученика и сл. Наставник имам могућност и да изабере модератора (сарадника или неког од ученика) којег позива путем електронске адресе. Анализу квиза, анкете и питања можемо преузети на свој рачунар у форми ексел-документа. Иако алат омогућава коришћење ћирилице, недостатак је што је поједини сегменти не препознају (нпр. назив квиза).
Потребно је да се наставник прво региструје, а затим креира догађај. Догађај представља виртуелно место састанка, односно простор где интерактивно сарађујемо са ученицима. После тога добијамо код, уз чију помоћ се прикључују ученици. На овај начин поштује се безбедност ученика, јер се пријављују без коришћења личних података. Платформи је могуће приступити уз помоћ рачунара или мобилних уређаја.
Бесплатни рачун не ограничава нас по броју импровизованих говорница. Број ученика који присуствује предавању ограничен је на тридесет, а временски период бесплатног коришћења алата ограничен је на шест месеци.

Намена у образовању

Веб-алат можемо користити при обради новог градива да бисмо пратити  разумевање ученика; при понављању, ради провере  усвојености; за  дискусије; решавање тешкоћа; договора о изради неког пројекта или слично.

Примери

Као пример  можете погледати дубљу анализу Народних епско-лирски песама (улазни код је 485-408-708).

Упутство

Текстуално упутство на српском језику можете проучити и преузети из наше базе упутстава.


Анкетирај било где (Poll Everywhere)

поставио/ла Вебциклопедија каталог веб-алата 20. 2. 2015. 20:23   [ Ажурирао/ла 29. 1. 2017. 04:29 Марија Милосављев ]

Кратак опис и функционалност

Анкетирај било где је алат  за креирање анкета са питањима на која је могуће прикупити  одговоре (до 40 одговора у бесплатној верзији). Можете да изаберете  једну од више понуђених опција (вишеструки избор) или да укуцате сопствени текст (,,отворен''  одговор). Понуђени одговори могу да буду  у облику текста, слике, математичке формуле или хипервезе. Најзанимљивије је код овог алата то што је да се одговори могу прикупљати ,,уживо'', у реалном времену у току конференције, предавања,  презентације чак и  у току часа у учионици ако постоји могућност да слушаоци приступе интернету. На постављена питања у анкети можете одговорити приступом преко: хипервезе; путем твита, тј. поруке на друштвеној мрежи Твитер укуцавањем броја (кода) поред одговора  пратећи дати хаштег;  мобилним телефоном слањем СМС поруке са кодом. Саму анкету  можете  делити помоћу хипервезе, друштвених мрежа  Фејсбук или Твитер, електронском поштом или је можете поставити на неко друго веб-место помоћу ембед-кода. Резултате можете преузети као  презентацију (ППТ или Прези). Веома је важно да обратите  пажњу на информацију да се анкета брише у року од две недеље ако јој не доделите шифру, тј. ако немате отворен налог на овом сервису. Плаћени налог нуди и регистровање ученика и њихово оцењивање помоћу овога алата.

Намена у образовању

Овај алат  можете  користити за гласање, разна истраживање, прикупљање података за статистичку обраду, вредновање и повратну информацију, анкетирање, а и за квизове и провере знања у току часа у неким условима где ученици немају приступ рачунару, али постоји могућност приступа бежичном интернету,  па ученици своје одговоре могу да проследе путем мобилног телефона или неког другог мобилног уређаја.

Примери

На фотографији можете видети како изгледа анкета која је подељена путем хипервезе и постављена  на веб-сајт помоћу ембед-кода  са приказаним бројевима за СМС гласање, гласање путем Твитера или хипервезе.

 
Мобилни уређаји у настави

Упутство

Креирања  анкете, начина како да се њој приступи и на крају резиме одговора, објашњено је у три корака на самом сервису кроз текст упутство праћено сликама које можете проучити на енглеском језику. 

Упитник мајмунче (Survey Monkey)

поставио/ла Вебциклопедија каталог веб-алата 20. 2. 2015. 20:23   [ Ажурирао/ла 29. 1. 2017. 06:11 Марија Милосављев ]

Кратак опис и функционалност

Алат  можете користити за креирање упитника и анкета. Приликом пријављивања можете уочити да осим бесплатне верзије, постоји чак три модела приступа алату у плаћеној верзији. Плаћене верзије подразумевају израду већег броја анкета, шаблона за обрасце, израду лога, анализе и слично. Бесплатни модел обезбеђује вам десет питања и сто одговора на њих. У делу за креирање можете бирати питања  вишеструког избора (са једним или више тачних одговора), есејска (учесник сам укуцава текст), градирана питања (у коликој мери се учесник слаже или не са питањем), дескриптивна питања (укуцавање одговора на предвиђено место), питања са сликом уместо текста итд... .  У делу за прикупљање одговора, упитник  можете послати упитаницима путем  хипервезе или уграђивањем у блог или на веб-сајт. Анализа резултата је представљена графички и процентуално, и постоји  могућност креирања пет врста графикона или преузимања резултата (за професионални налог). У овом делу можете видети и  број започетих и завршених попуњавања као и број одговорених и прескочених питања.  Алат нуди још: графички распоред одговора, различите комбинације боја образаца, могућност убацивања логоа (за професионалне налоге) и бројна подешавања навигације.

Намена у образовању

Овај алат  можете  користити за гласање, разна истраживање,  вредновање и повратну информацију, анкетирање, за квизове и провере знања. 

Примери

Као пример можете погледати писмену проверу на тему: Колико знаш о животу на селу?

Упутство

Низ видео упутства  на енглеском језику приказују  детаљна техничка објашњења како да креирате  упитник.

Ментиметар (Mentimeter)

поставио/ла Вебциклопедија каталог веб-алата 20. 2. 2015. 20:23   [ Ажурирао/ла 29. 1. 2017. 06:19 Марија Милосављев ]

Кратак опис и функционалност

Ментиметар (Mentimeter) можете користи за тестирање и анкетирање слушалаца у реалном времену. Регистрација није неопходна. Почињете тако што на сајту поставите питање (Create Question). Након тога додајте опције за одговоре, бирате тему (изглед) и потом упутите слушаоце на који начин могу да гласају. Објављено питање добија свој идентификациони број путем ког ваши слушаоци могу да гласају. Покрените интернет прегледач и пређите на https://www.menti.com/.  Можете гласати са сваким телефоном који има интернет везу (ову тврдњу нисмо проверили) као и путем рачунара са обезбеђеном интернет везом. Унесите бирачки ID, који се налази у горњем левом углу презентације. Унесите ИД у празно поље и притисните Предај (Submit). Након тога отвара се страница за гласање. Изаберите опцију која вам највише одговара и предајте одговор (Submit answer). Кликом на Покрени презентовање (Start presenting) прелазите на страницу која вам даје визуелни приказ тренутног стања гласања. Док слушаоци предају одговоре, предавач може да прати ток гласања. Предност или мана може бити што објављено питање можете уређивати ви, али и они који знају веб адресу на којој се упитник налази.

Намена у образовању

Примена овог  система може бити веома корисна у настави јер омогућава брзо тестирање и графички приказ резултата одговора ученика. Гласање је анонимно, па може послужити и за испитивање ставова.

Примери

Пример можете погледати и сазнати како алат функционише ако отворите  сајт  https://www.menti.com/  и упишите идентификациони броја (ID) који видите, а потом гласате.

Упутство

Да је алат изузетно једноставан за коришћење, можете уочити прегледом  кратког текстуалног упутства на енглеском језику које се налази на самом сервису.

1-5 of 5