Јуначка анкета (Epic Poll)

поставио/ла Марија Милосављев 24. 4. 2016. 07:29   [ ажурирано 25. 9. 2016. 04:59 ]

Кратак опис и функционалност

Алат Јуначка анкета нам служи да креирамо једноставне анкете. Испитаницима поставимо  питање и понудимо одговоре,  и преко линка или ембед-кода поделимо анкету са њима. Опције алата су веома скромне: можемо дозволити да анкетирани изаберу један или више одговора и допустити им да коментаришу. Одмах по гласању видимо резултате. За коришћење алата није потребно да се региструјемо, али једини увид да пратимо гласање је преко линка.

Намена у образовању

Овај алат  можете  користити за гласање, разна истраживање, вредновање и повратну информацију, анкетирање и слично. Гласање је анонимно, па може послужити и за испитивање ставова.

Примери

Анкетом  Моја омиљена књига испитали смо ставове ученика седмога разреда о омиљеној лектири уз помоћ веб-алата Јуначка анкета.

Упутство

Упутство је једноставно и кроз неколико корака можете формирти анкету.


Comments