Квик-упитници (Kwiksurveys)

поставио/ла Непознати корисник 3. 5. 2017. 00:00   [ ажурирано 3. 5. 2017. 01:13 ]

Кратак опис и функционалност

Квик-упитници је платформа за онлајн истраживања на чијој се почетној веб-страници налазе ознаке реномираних компанија-корисница (Би Би Си, Пепси и сл.), што указује на њен висок рејтинг међу алатима исте врсте. Ради се о моћном алату намењеном великим истраживањима, што подразумева пројекте који захтевају сложен истраживачки инструмент и више хиљада испитаника. Квик-упитници омогућавају креирање упитника, квизова, образаца или гласања. Израда самог инструмента занимљив је и изазован посао, јер постоје велике могућности уређивања, од најразличитијих форми питања, допуњавања сликама и видео записима, до естетског уређивања, уградње логоа и сл. Инстраживачки инструмент може се доставити испитаницима на више начина: линком (преко електронске поште или социјалних мрежа), или уграђивањем у неку веб-страницу уз помоћ ембед кода. Појединачни одговори испитаника видљиви су истраживачима у виду табеларног прегледа који је могуће преузети на свој рачунар. Статистичка обрада података обухвата фреквенције, проценте, као и графичке приказе. Могуће је филтрирање резултата по разним параметрима, што дозвољава комплекснију анализу резулатата. У последњим верзијама овог алата дизајн је значајно унапређен, па једноставна и прегледна контролна табла омогућује лаку навигацију и поред великог броја могућности. Квик-упитници је сараднички алат, па је могуће позивати друге особе и дати им потпуне или ограничене дозволе над пројектом. Постоји бесплатни и неколико плаћених планова коришћења овог алата. Бесплатни план коришћења подразумева неочекивано велике могућности: неограничен број пројеката, неограничен број испитаника, потпуне могућности обраде података, дељења и сл. Ограничења бесплатне верзије односе се углавном на естетски аспект, уграђивање логоа, штампање самог инструмента и сл. и могу бити од значаја институционализованим истраживањима и великим компанијама које инсистирају на својој видљивости у јавности. За пројекте мањег обима, посебно оне који су неформалног карактера, бесплатни план коришћења је више него довољан. Једино ограничење бесплатног коришћења које треба имати на уму је чињеница да се пројекти чувају на серверу једну годину, па је потребно у том року преузети податке на свој рачунар како би били сачувани.

Примена у образовању

Квик-упитници употребљиви су у свим наукама друштвеног карактера, па се могу користити у образовне намене, као алат који ће омогућити ученицима да осмисле и реализују мала истраживања. На тај начин ученици ће учити методологију научног истраживања у друштвеним наукама. Наставници могу користити овај алат као начин да обогате методику наставе коришћењем квизова или гласања. Такође, Квик-упитници су употребљиви на нивоу целе установе, јер га стручни органи школе могу користити за истраживање јавног мњења, квалитета рада установе и сл. 

Упутства

На Јутјубу налази се више видео-упутстава, од којих издвајамо Упутство (3') - на енглеском језику.

Кратко упутство на српском језику можете преузети из наше базе упутстава. 

Comments