Стручни скупови


Уредништво Вебциклопедије труди се да развој ИКТ комепенција запослених у образовању не сведе само на каталошке описе. Зато редовно организује стручне скупове као облике стручног усавршавања запослених у образовању. Теме стручних скупова су теледидактика (педагошке, дидактичке теме о учењу на даљину) и примена информационо-комуникационих технологија у образовању. Облици стручних скупова које организујемо одражавају се онлајн са обавезним завршним сусретом уколико су акредитовани, а ако су неформални, онда само онлајн. Организујемо и у плану су стручни скупови:
  • зимске и летње школе Вебциклопедија, сваки пут са неком другом темом, у трајању од 4 до 7 дана (стварних) односно од 3 седмице до месец дана онлајн
  • онлајн конференције у трајању од једног до три дана, на којима учествују заинтересовани одабрани по конкурсу.

Летње/ зимске школе Вебциклопедија

Заједница која учи "Сазнање" може да се похвали да је прва у Србији започела традицију одржавања акредитованих стручних скупова онлајн у школској 2013/ 2014. години акредитацијом прве летње школе Вебциклопедија 1. Летње и зимске школе ће носити заједнички назив Вебциклопедија 1, Вебциклопедија 2 итд. и сваки пут обрађивати неку актуелну теледидактичку тему и обучавати за примену веб-алата који ту парадигму/ метод/ стратегију подржавају. Зимске и летње школе намењене су напредним корисницима ИКТ. Могу да их похађају сви заинтерсовани који процене да су њихове ИКТ компетенције на напредном нивоу. Уколико су акредитовани сви полазници добијају прописана уверења са одговарајућим бројем бодова (1 бод= 1 дан). Вредност дана у онлајн условима може да траје до седам стварних дана и за то време учесници имају одређене активности. 
Уколико летње/ зимске школе нису акредитоване, ЗУС издаје потврде о похађању стручног скупа који тада спада у остале облике стручног усавршавања, по Правилнику  о сталном стручном усавршавању запослених у образовању. 

Онлајн конференције

На крају календарске године или крајем школске године организоваћемо онлајн конференције желећи и на тај начин да пратимо савремене токове у свету. Конференције обично имају актуелна пленарна предавања, а остали део обухвата излагања практичара и дискусије. на конференције се практичари пријављују по конкурсу који ЗУС распише.