Конференције


Онлајн конференције ЗУС повремено планира, организује и реализује о одређеним темама. Кад су те теме веб-алати у спрези са теледидактиком носиоци таквих конференција су уредници Вебциклопедије. Конференције одржавамо у конференцијској соби Адоби-конект у спрези са веб-алатима који омогућавају дискусију, сарадњу након састанака у реалном времену. 

Плагијати - између превенције и санкције

поставио/ла Славица Јурић 27. 8. 2016. 17:18   [ ажурирано 27. 8. 2016. 17:53 ]

Трајање: 30. септембра - 29. октобра 2016; 
Бодова: 5 (5 онлајн дана)
Број учесника ограничен - до 100
Пријављивање до 20. септембра 2016. попуњавањем е-обрасца за пријаву
Цена: 1.500 динара, за чланове ЗУС и ДШБС 1.000 динара; плаћање у две рате ако сами плаћате
Добробити:
  1. Уверење о похађаном стручном скупу – 5 бодова
  2. Дигико беџ ЗУС-а за одговарајућу дигиталну компетенцију (јавна акција ЗУС)
  3. Зборник радова након конференције (е-издање)
Агенда са детаљним садржајима, динамиком, начином рада и другим подацима
Место одржавања 

https://srb.edmodo.com/


Програмски одбор
  • мр Славица Јурић
  • Весна Гошовић
  • Марија Милосављев
  • Дијана Јовановић

Додатне информације  


1-1 of 1