Летње и зимске школе


Од 2014. године започели смо и надамо се традиционалном одржавању зимских/ летњих школа Вебциклопедија. Одржавају се оналјн на некој од платформи за учење, у зависности од теме, а најчешће у окружењу које крактерише комбинација различитих сервиса и алата. Ово није случајно, јер ЗУС има своју Мудл-платформу на којој би могао да организује све обуке, него са намером и одређеним циљем: 
 • испуњавамо мисију флексибилног коришћења најразличитијих алата у различитим приликама;
 • васпитавамо спремност на сталне промене које су најочигледније у свету ИКТ; 
 • негујемо креативно и функционално коришћење ИКТ техником mаsh-ap  која је најјефтинија и у нашим условима најпримењивија. 
Летње и зимске школе у многоме су својеврстан оглед и због тога што се одржавају онлајн и због тема којима се баве. Због тога они имају устаљену методологију коју смо, у складу са природом огледа, назвали и разврстали:
 • Веб-лабораторију - активности у којима се учесници путем вебинара, заједничког гледања видео-записа, самосталног проучавања и других метода упознају са одређеним педагошким постулатима или веб-алатима.
 • Веб-практикум - активности у којима учесници самостално, у пару или тиму истражују, испитују, опробавају, примењују оно што су у веб-лабораторији чули и видели; размењују иксутва о томе, међусобно се процењују, гласају, самовреднују свој рад.

Летње и зимске школеВебциклопедија 2

поставио/ла Вебциклопедија каталог веб-алата 19. 3. 2015. 13:26   [ ажурирано 27. 5. 2015. 17:36 ]

А к р е д и т о в а н и   с т р у ч н и    с к у п - з и м с к а   ш к о л а


Вебциклопедија 2: Изокренута учионица и веб-алати за њену примену

Онлајн школа одржана је од 16. априла до 16. маја 2015. годинеПријављивање траје до 13. априла 2015. године. Онлајн школу је завршило 40-ак полазника и тиме стекли ласкаву титулу изокренутог наставника. У зависности од примене у стварној учионици, крајем календарске или школске године могућа је организација онлајн конференције о овој теми.
Вредновање полазника на Падлет-табли може се погледати у преузетом ПДФ-документу, а мрежу полазника на мапи испод. 
Предавачи и модератори - сертификовани наставници Flipped Classroom (2012. год)
 • Катарина Алексић
 • Славица Јурић
 • Марија Јовић

Агенду са садржајима, динамиком и начином рада преузмите кликом на лого: 
https://drive.google.com/file/d/0B8gm_1_5nRMpcTAzSl9HSmw1RU0/view?usp=sharing
Време одржавања: 18. 4 - 16. 5. 2015.
Бодова: 5 (5 стварних дана)


Место одржавања 

https://srb.edmodo.com/

Беџ на крају онлајн школе:

Додатне информације  

Вебциклопедија 1

поставио/ла Вебциклопедија каталог веб-алата 19. 3. 2015. 11:41   [ ажурирано 19. 3. 2015. 11:54 ]

Летња школа Вебциклопедија 1: Алати за графички приказ знања и њихова намена у настави

Летње и зимске школеСадржаји
Онлајн стручни скуп - летња школа намењена је напредним корисницима ИКТ и обучава их за коришћење веб-алата за графички приказ знања ради ефикасније наставе. У пленарним излагањима - вебинарима биће представљана педагошко-методичка начела о учењу с разумевањем, методама и техникама која подстичу учење учења. У веб-пратикумима  се практично вежбају та начела при планирању и креирању наставних садржаја и активности за ученике у веб-алатима.
Време одржавања:  14.3 - 25. 4. 2014.
Место за рад:  http://www.ucimozajedno.edu.rs/
Предавачи и модератори:
 • Славица Јурић
 • Гордана Петровић
 • Катарина Алексић
 • Светлана његомир
 • Јелена Воларов
 • Весна Гошовић

1-2 of 2