Лекције, упутства и базе


Читава веб-технологија може да се користи за процес учења и подучавање. У том смислу лекција може да буде било шта на вебу, чак и ако поставите линк или више линкова у обележивач и пропратите то одређеним наставним инструкцијама; ако објавите презентацију на неком сервису за дељење презентација. Ипак, постоје веб-алати прилагођени за професионално креирање лекција, туторијала и упутстава, с једне стране. С друге стране, ако такве лекције поставимо на једно место, објединимо, ако добију описе можемо да говоримо о базама.
У овој врсти зато ће се наћи веб-алати путем којих није само обезбеђен приступ наставном садржају или сажетку, него и објашњење, диференцијација и могућност да се постави више различитих садржаја о истој теми; интеракција са ученицима која је најчешће омогућена постављањем коментара, додатних питања и слично.  


Форматив (Formative)

поставио/ла Славица Јурић 28. 11. 2016. 17:49   [ Ажурирао/ла 10. 3. 2017. 15:27 Вебциклопедија каталог веб-алата ]

Кратак опис и функционалност

Овај веб-алат служи за формирање радних налога за рад на часу или за домаће задатке и учење од куће. Формативу посебно приступају наставници, а посебно ученици са ограниченим дозволама и на потпуно другој адреси. Наставник се мора регистровати, а ученик не мора, може само да попуни име и презиме и задацима приступа преко кода који му наставник шаље. На контролној табли наставника имамо могућности за креирање разреда или група ученика са којима делимо одређене садржаје и задатке; за креирање задатака, тј. лекција за проучавање и проверу наученог; за преглед урађених задатака ученика и давање повратних информација. Ученици приступају задацима преко кода који им наставник шаље, мада наставник може креиране садржаје да учини потпуно јавним и тада им се приступа преко линка, а може се и уградити на неко друго веб-место путем ембед-кода. Најсигурнији начин да ученици користе Форматив јесте приступ преко кода који му наставник даје. У том случају ученик задацима приступа преко адресе https://goformative.com/ где уноси код у пољу предвиђеном за то. Ученик задацима приступа на један од ва начина: уколико има налог, пријављује се путем корисничког имена и лозинке; без раније креираног налога, као гост, али мора да унесе име и презиме у пољима за то. Тек тада може да проучи садржаје и реши постављене задатке. Сваки решен задатак биће забележен на наставничком налогу и наставник му може дати повратну информацију. Све креиране садржаје наставник може да подели са другим наставницима у заједници у којој се повезује са другима и која се налази на контролној табли. 

Намена у образовању

Овај веб-алат веома је сличан Вајзеру  по намени и по основним могућностима: омогућава креирање наставних садржаја и питања за проверу наученог којима ученик процењује самог себе и наставник га процењује. Од Вајзера се овај алат разликују у врстама садржаја и питања која можемо да поставимо; Форматив нуди и могућност уградње у веб-место, мада јавност садржаја не обезбеђује директан приступ садржајима, мора се унети код и име и презиме. Наставници могу међусобно да сарађују, деле креиране садржаје штедећи тако себи време и труд.

Примери

Иако креирани садржаји могу да се подесе тако да буду јавни и да их свако може видети, па и да реши задатке уколико постоје, изгледа да та опција не ради потпуно јавно. Зато је најбоље да примеру који представља упутство за Форматив приступите преко кода DKTN299 на овој адреси Кад унесете код не морате се регистровати, него бирајте опцију за наставак без пријављивања (Continue without logging in) када ће вам се указати само два поља за име и презиме које треба да попуните. Још једноставније ће бити да приступите преко доњег обрасца за приступ који смо уградили преко ембед-кода:  

Упутство

Пример је истовремено и упутство на српском језику у којем смо комбиновали текст, слике и на крају поставили неко питања. На енглеском језику погледајте видео-упутство Како да користите Форматив (5').

Вајзер (wizer.me)

поставио/ла Славица Јурић 25. 6. 2016. 02:52   [ Ажурирао/ла 10. 3. 2017. 15:32 Вебциклопедија каталог веб-алата ]

Кратак опис и функционалност

Оснивач овог сервиса Нира Мешик Шилег (Nira Mayorchik Sheleg) директно је везана за наставу и тврди да је алат стваран по потребама просечних наставника којима је већина досадашњих технолошких решења била компликована, а истовремено није имала  довољно одговарајућих опција које би омогућиле успешну интеграцију технологије у наставу. Реч је о алату за креирање наставних листова за ученике. То значи да креираним радним листовима (Worksheets) могу да приступе ученици путем линка само њима видљивог, или путем кода који им даје наставник при чему ученици уносе код, име и лозинку. Истовремено, ако свој наставни листић објавимо јавно, он постаје део базе наставних радних листова на самом сервису и тада служи, пре свега, осталим наставницима. Тако је овај сервис и наша е-учионица са наставним садржајима, дневником у коме пратимо ангажовање и резултате ученика, али и зборница у којој са осталим наставницима постављамо наставне материјале ради изградње заједничке базе и размене материјала, искуства, коментара и мишљења. Алатке за креирање лекције/ наставног листа заиста су другачије од свих алата сличне намене. Та се посебност састоји у великим могућностима интеракције ученика са наставним садржајима. Можемо да поставимо све врсте садржаја: видео, текст (text), слику (Image), код за уградњу (Embed) било каквог ресурса са интернета, као и линк. Занимљиво је да уз текстуалне и сликовне елементе увек имамо и иконицу микрофона као знак да наставник постављене садржаје може да објасни или прочита снимајући свој глас, читајући текст или питање, објашњавајући слику. Било какав садржај да поставимо, алат предвиђа и интеракцију корисника са садржајем. Наиме, испод садржаја можемо да поставимо: питања са вишеструким одговорима (Multiple Choise), спаривање (Matching), текст са празним пољима за унос недостајуће речи (Blanks), таговање слике са пољем за унос одговарајуће речи која објашњава слику (Fill On An Image), табеле са пољима које треба попунити (Table), отворено питање кao поље за дописивање неограничене величине (Open Question). Сервис нам обећава да ће ускоро (Coming Soon) на располагању бити и гласања (Vote), сарадничке мапе (Collaboration), елементи за цртање и доцртавање (Draw), за сортирање и сређивање (Sorting&ordering) те за подвлачење и истицање (Marker). Тако је алат идеалан не само за све врсте интеракције (ученика и ученика, ученика и наставног садржаја, ученика и наставника), него и за више типова учења: визуелно, аудитативно, тактилно.

Намена у образовању

Вајзер је намењен за креирање лекција и радних листова за ученике, али га можемо користити и за домаће задатке, квизове и проверу знања. На самом сервису пише да је алат идеалан за смешано учење (Blended), односно да га наставник може користити за комбиновање наставе у учионици и путем мреже. Када се алат упозна, натавнику се откривају различите могућности намене. Тако наставник страног језика може у њему да прави или да захтева да ученици направе речнике нових речи при чему и он и ученик имају прилику да сниме правилно изговорену реч, да поставе одговарајућу илустрацију и текст објашњења или линк до објашњења. Читаве лекције можемо да поделимо у мање целине (текст, видео-запис, слика, уграђен ресурс) и испод сваке целине да поставимо задатке којима се проверава разумевање садржаја. Наставни листић можемо да конципирамо и тако да на њему само буду извори и задаци за домаћи или само питања и задаци и да их дамо као тест на часу. Могућности комбинаторике су велике, а самим тим и намене. У зависности од намене, одредићемо на који начин ученици приступају дигиталном наставном листу: слободно и без потписивања кад вежбају; уз помоћ кода и лозинке и уз обавезан потпис када желимо да их пратимо и оценимо. 
Пример
Два примера наставних листова креираних у Вајзеру објављена су јавно и налазе се у бази са осталима. Иако имају почетни видео-ресурс за учење, креиране су као квизови за уводне општеобразовне радионице о Михајлу Пупину:
Питања и задатке у оквиру наставног листа можете слободно да попуњавате јер је наставни лист објављен јавно и не захтева да уносите своје име или код.

Упутство

Аутори сервиса нуде низ текстуалних и видео-упутстава на енглеском језику:
На српском језику припремили смо видео-упутство о креирању наставног листа.

Боља лекција (Better Lesson)

поставио/ла Славица Јурић 16. 5. 2016. 12:37   [ ажурирано 26. 5. 2016. 13:39 ]

Кратак опис и функционалност

Боља лекција је једна врста базе лекција и наставних припрема. На овом сервису лекције и припреме можемо да:  поставимо са рачунара или креирамо на самом сервису; разврстамо у одређене курсеве и фасцикле; поделимо јавно и са заједницом наставника. Тако креиране лекције служе другим наставницима и ученицима, који их могу коментарисати, прегледати и преузимати. Аутор своје лекције штити неком од лиценци које бира на сервису. Алатке за креирање и разврставање лекција и припрема једноставне су и своде се на текстуални уређивач и поља за циљеве, исходе и кључне речи којима описујемо лекцију. Осим лекције можемо да креирамо линкове који воде до било ког садржаја на интернету. С разлогом можемо да се запитамо зашто би неко постављао или креирао своје лекције и наставне припреме и делио их са другима на овом сервису? Аутори овог сервиса замислили су да окупе најбоље наставнике који ће поделити своје ресурсе са другима. Мисија најбољих није само да поделе лекције, него и да дају савете и лекције о успешној настави које ће служити наставницима, а не ученицима. Тако овај сервис надраста улогу креатора и чувара лекција и припрема. Он је истовремено и заједница наставника са специфичним циљем у Мастер-наставничком пројекту (Master Teacher Project) који има своје покровитеље и учеснике. Коришћење сервиса не обавезује нас да учествујемо у пројекту. Ресурсе из пројекта такође можемо да користимо јер су јавни. 

Намена у образовању

Иако је сервис замишљен као место за наставнике где они деле и усавршавају своја знања, будући да су лекције јавне, слободно их можемо користити и као извор за ученике. Сарадња међу наставницима у активу, школи, целој струци биће најефикаснија ако и сами имају налоге на сервису. Минимум услова доброг и професионалног односа према туђим лекцијама регулисан је лиценцама. Лиценце прецизно одређују која лекција се може користити са каквим правима: директно, са могућношћу измене и прилагођавања итд. То је још једна важна област за професију. Наставници који су лидери  у свом окружењу (школа, област, удружење) могу да се пријаве као успешни наставници који саветују и подучавају друге о стратегијама и методама успешне наставне праксе. 

Примери

Све на овом сервису може да буде јавно, мада може да се чува и приватно и невидљиво другима, али се ресурси виде тек ако смо део заједнице, тј. ако имамо налог на сервису. Уколико отворите налог, погледајте тему (Unit)  Новинарске врсте  којa се налази у курсу (Course) Новинарска секција и садржи лекцију (Lesson)  Облици публицистичког изражавања и два ресурса (Unit Resources): линк и слику.  

Упутство

На располагању су два упутства:
  • На сервису се налази сликовно-текстуално упутство на енглеском језику How it works 
  • видео-упутство на српском језику (13')

Боља лекција (Better Lesson)


Дизајнер учења (Learning designer)

поставио/ла Славица Јурић 24. 4. 2016. 16:08   [ ажурирано 26. 5. 2016. 13:38 ]

Кратак опис и функционалност

Дизајнер учења је веб-алат за креирање лекција и објеката учења, али га можемо користити и за сценарија и планове било које наставне или школске активности. Алат је у раној, развојној фази и због тога неке опције још нису активне. То не утиче неповољно на алат и његову ефикасност и функционалност, те га можемо користити и без тих неколико функција. Будући да је у бета-фази, врло је важно да верификујемо регистрацију путем имејла. Без тога му  нећемо моћи приступити. При пријављивању након верификације, користићемо корисничко име, а не имејл (неће прихватити, приказиваће као непостојећи), и лозинку. Две су основне понуде на контролној табли. Претраживач (Browser) служи за претрагу и коришћење образаца које су креирали други корисници, а ту добијамо и свој простор (My personal space) у који ће бити смештени наше креације (My designes). Друга понуда дизајнер (Designer) је радни простор са скупом алатки уз помоћ којих дизајнирамо лекцију. Понуда за дизајнирање лекције отвара нам страницу са два дела. У горњем делу налазе се поља уз помоћ којих уносимо генералне особине и опис лекције. У поља уносимо назив, трајање, циљеве и кратак опис. Посебна вредност ових поља јесу понуде за исходе (Outcomes) јер су рађени по Блумовој таксономији, а бирамо их са листе у којој су разврстане технике и методе за постигнућа на различитим нивоима таксономије. Доњи део радног простора представља педагошки образац за приказ часа по секвенцама. Сваки део часа или активност додајемо као посебан образац, одређујемо му назив, трајање, постављамо ресурс или УРЛ, и описујемо га. При постављању новог обрасца увек прво из падајуће листе бирамо врсту активности односно облик рада: читање, писање, слушање; сарадња; истраживање; практичан рад; креирање, прављење. Када поставимо све делове часа или активности, алат сам генерише графички приказ коришћених облика рада и метода. Путем опције за дељење добијамо кратки УРЛ припреме која је аутоматски смештена у наш простор у претраживачу.  

Намена у образовању

Иако у развојној фази, овај алат смо приказали због његове једноставности и због несвакидашње и занимљиве понуде избора исхода по Блумовој таксономији. Они су на енглеском језику, али су разумљиви, а у упутству смо приложили превод на српски језик. Та могућност мотивише и "тера" наставника да одмах, током припреме, размишља о различитим нивоима знања и постигнућа ученика. Будући да су методе и технике већ унесене и разврстане по нивоима, то истовремено олакшава наставнику посао јер не мора да размишља ком нивоу нека предвиђена активност припада. Довољно је да препозна и изабере активност, и она је већ разврстана у одређени ниво. Тиме је планирање знатно олакшано, а захваљујући Блуму, оно је и комплексно. Алат сам приказује које су активности и са ког нивоа коришћене, па наставник добија прилику да преконтролише самог себе и сагледа да ли је предвидео активности који покрећу више менталне процесе, да није претерао у захтевима, или су му захтеви сувише једноставни. Велика предност овог алата јесте у томе што се уз помоћ њега може подједнако добро испланирати мала секвенца рада, али и читава наставна област у једном дизајну.

Примери

Када креирамо лекцију, добићемо кратку УРЛ-адресу странице са припремом, која ће нас одвести на страницу са дугом, потпуном УРЛ-адресом. Клик на дугу УРЛ отвара припрему. Пример припреме за 2 часа тумачења одломка из Пупунове аутобиографије има обе УРЛ-адресе:

Упутство

На располагању је више упутстава за коришћење овог веб-алата:

Дропмарк (Dropmark)

поставио/ла Вебциклопедија каталог веб-алата 20. 2. 2015. 20:23   [ Ажурирао/ла 7. 6. 2015. 09:24 Славица Јурић ]

Кратак опис и функционалност

Овај једноставан сервис функционише на принципу превлачења са рачунара или са веба у облак на овом сервису. Временски след превучених датотека је истовремено редослед у ком ће оне бити приказане као слајдшоу. Слајдшоу се покреће тако што се кликне на прву датотеку у збирци, а остале се прегледају навигацијом уз помоћ стрелица. У збирке или колекције може се додати белешка, тј. текст, линк и датотека са рачунара (текстуална, слика итд). Овако креирана збирка може се поделити са другима додавањем њихове адресе електронске поште. Други се могу позвати и на сарадњу без потребе да се сами региструју на сервису.

Намена у образовању

У менторском раду са појединцима или групама ученицима наставник може да постви било који садржај као помоћ, инструкције. Они могу да коментаришу, питају, траже додатна појашњења у простору за коментар.

Примери

У овом алату урађено је упутство за Дропмарк

Упутство

Упутство је истовремено и пример.

Чаробњак веб-постера (Web Poster Wizard)

поставио/ла Славица Јурић 20. 2. 2015. 20:23   [ ажурирано 7. 6. 2015. 09:38 ]

Кратак опис и функционалност

Веб-постер је још један алат који подржава пројектну наставу, и који можемо да користимо и самостално. Веб-постере креирају наставници регистрацијом на сервису, али могу их креирати и ученици као извештај о свом раду. Ученици се региструју преко наставничког налога, при чему им имејл није потребан, него само ИД разредног пројекта, који је креирао наставник, и сопствена лозинка. На свом налогу наставник отвара разреде (класе), креира постере који су обично упутства за рад, а ученици прилажу своје постере који су резултати појединачног или групног истраживачког рада. Након отварања разреда, наставник креира постер у 4 корака: одређује наслов у заглављу и бира шаблон са распоредом слике и текста, уноси садржај странице, наводи линкове као изворе и слику, одређује фонт и боје. Може да креира више постер-страница, да их учини јавним или видљивим само ученицима и онима са линком, да их штампа као изручак.

Намена у образовању

Веб-постер замишљен на овај начин, са активним учешћем ученику готово да може да буде замена веб-претраге. Наставници путем постера на атрактиван начин могу да одреде истраживачке захтеве и упутства на одређену тему, а ученици на исти начин могу да представе свој истраживачки рад и резултате тог истраживања. 

Примери

Пошто је ова алатка смештена на сајт за наставнике са вишеструком наменом и више алатки за праксу, на њему се налазе и најразноликији примери из праксе који се могу прегледати. Предлажемо неколико пар примера постера на енглеском језику и један на српском: 

Упутство

Упутство за овај алат урађено је као веб-постер на 4 странице при чему свака страница представља приказ једног корака у креирању веб-постера.

Регистратори на мрежи (Live Binders)

поставио/ла Славица Јурић 20. 2. 2015. 20:23   [ Ажурирао/ла 10. 3. 2017. 15:48 Вебциклопедија каталог веб-алата ]

Кратак опис и функционалност

Овај веб-алат је заиста посебан, и тешко је наћи нешто што личи на њега. На почетној страници ћете затећи слоган да је то место за дељење знања, али се тиме не исцрпљују ни његове могућности ни намена. Он сакупља знања и разврстава их у својеврсне веб-регистраторе. У оквиру тих регистратора (бајндера) организујете странице и ресурсе по језичцима (табовима) у подјезичцима (сабтабовима). Табови су разврстани на врху, а њихов број је неограничен. У оквиру сваког језичка може се покренути исто тако неограничен број подјезичака којима дајете име. У средишњем делу је страница сваког подјезичка или језичка. На њу се може уградити читава веб-страница, довући било која датотека са рачунара или путем УРЛ-адресе, уградити медијски садржаји путем ембед-кода, одабрати шаблони за текст у комбинацији са медијским садржајима (слика, видео). Штавише, на страницу језичка можете додати и други језичак или читав један нови "регистратор". Садржаји се тако класификују неограничено и по дубини. На самом сајту постоје видео-упутства за још много трикова са овим веб-алатом. Његова је предност и то што је сараднички, те на једном регистратору може да ради група коју позовете као уреднике. Сваки од регистратора на веб-место уграђујемо или као виџет у облику регистратора, или као страницу помоћу различитих ембед-кодова. 

Намена у образовању

Много је начина на које можете користити овај веб-алат у настави или за своје потребе. Идеалан је за грађење портфолија јер у њега можете унети и текст и разнолике ресурсе које довлачите с рачунара или постављате као УРЛ-страница и разврставате у тематске регистраторе. Он сам може бити у функцији портфолија, али можете га као виџет прилагати на веб-сајту на коме водите портфолио, а регистратори ће бити у функцији збирки радова. Још је ефикаснија намена креирање и прикупљање знања од стране групе ученика током неких истраживања, пројектних активности итд.  

Примери

Наводимо два различита примера урађена на различите начине:
  •  Упутство под називом Динамични регистратори урађено је у самом алату и може се прегледати на страници сервиса, као презентација.  Урађено је у моду веб-страница.  Ако овај регистратор уграђујемо на веб-место имамо два избора: код за уградњу као виџет који видите у десној бочној траци, и код за уградњу целе странице у друго веб-место. 
  • Појмовник књиге Град у историји Европе радили су ученици и рађено је у моду језичака. И овај регистратор може да се угради као виџет и као цела страница.

Упутство

Упутство је истовремено и пример.


Простор за смешу (Blendspace)

поставио/ла Славица Јурић 20. 2. 2015. 20:23   [ ажурирано 28. 3. 2015. 08:48 ]

Кратак опис и функционалност

Допадљива и једноставна подлога овог алата чини га лаким за коришћење и ученицима и наставницима. На сам сервис региструјете се одмах као наставници или ученици, а разлика је у томе што наставнички налог омогућава разврставање ученика по групама, одељењима и слично. У алату се креирају лекције или наставне целине тако што се бира "платно", тј. простор за рад. Шаблони које бирате садрже поља за смештај ресурса и наставних материјала по колонама, колажно, као списак. Бира се и комбинација боја. Кад одаберете шаблон, у њега или директно уносите текст или постављате различите ресурсе. Ресурси различитих врста (документ, слика, ППТ, видео-запис итд) могу се поставити; са рачунара; са Ју-тјуба, са било које УРЛ-адресе, са Гугл-диска повезивањем налога; са Бокса, такође, повезивањем налога. Повезан је са Едмодом па свој Едмодо-налог можете искористити да се директно пријавите на Блендспејс и користите га као сервис за креирање лекција. Објављивање на Едмоду у том случају иде аутоматски у групе у којима сте одобрили приступ на овај сервис. У том случају и ученици могу да га користе за креирање својих задатака. На крају постављених ресурса можемо да уградимо и мали квиз базиран на избору тачног одговора. По креирању лекције, она се дели путем линка или уграђује у веб-место при чему се лекција указује са свим својим елементима или као слајдови ако кликнемо на стрелицу плеј.  

Намена у образовању

Уз сваки елеменат на подлози постоји могућност коментара и покретања дискусија које су указују дуж целе десне стране тако да је идеалан за проблемску наставу, за изокренуту ученицу што је на самом сервису и истакнуто. Пуну ефикасност постижемо када и од ученика захтевамо да за своје задатке користе овај алат. На њега се не морају регистровати путем имејла, а потпуну контролу имамо уколико га користимо у Едмодо-групама. 

Примери

Упутство за Едмодо рађено је у овом алату и уграђено у овај сајт. Можете га прегледати као читав простор, као слајдове и одласком на сам сервис. Ово упутство је занимљиво и зато што на крају има квиз.

Упутство

Упутство Како креирати  простор за смешане ресурсе урађено је у самом алату. Можете га прегледати у неколико режима: покретањем на иконицу "плеј", као цео простор и са самог сервиса.

1-8 of 8