Вајзер (wizer.me)

поставио/ла Славица Јурић 25. 6. 2016. 02:52   [ Ажурирао/ла 10. 3. 2017. 15:32 Вебциклопедија каталог веб-алата ]

Кратак опис и функционалност

Оснивач овог сервиса Нира Мешик Шилег (Nira Mayorchik Sheleg) директно је везана за наставу и тврди да је алат стваран по потребама просечних наставника којима је већина досадашњих технолошких решења била компликована, а истовремено није имала  довољно одговарајућих опција које би омогућиле успешну интеграцију технологије у наставу. Реч је о алату за креирање наставних листова за ученике. То значи да креираним радним листовима (Worksheets) могу да приступе ученици путем линка само њима видљивог, или путем кода који им даје наставник при чему ученици уносе код, име и лозинку. Истовремено, ако свој наставни листић објавимо јавно, он постаје део базе наставних радних листова на самом сервису и тада служи, пре свега, осталим наставницима. Тако је овај сервис и наша е-учионица са наставним садржајима, дневником у коме пратимо ангажовање и резултате ученика, али и зборница у којој са осталим наставницима постављамо наставне материјале ради изградње заједничке базе и размене материјала, искуства, коментара и мишљења. Алатке за креирање лекције/ наставног листа заиста су другачије од свих алата сличне намене. Та се посебност састоји у великим могућностима интеракције ученика са наставним садржајима. Можемо да поставимо све врсте садржаја: видео, текст (text), слику (Image), код за уградњу (Embed) било каквог ресурса са интернета, као и линк. Занимљиво је да уз текстуалне и сликовне елементе увек имамо и иконицу микрофона као знак да наставник постављене садржаје може да објасни или прочита снимајући свој глас, читајући текст или питање, објашњавајући слику. Било какав садржај да поставимо, алат предвиђа и интеракцију корисника са садржајем. Наиме, испод садржаја можемо да поставимо: питања са вишеструким одговорима (Multiple Choise), спаривање (Matching), текст са празним пољима за унос недостајуће речи (Blanks), таговање слике са пољем за унос одговарајуће речи која објашњава слику (Fill On An Image), табеле са пољима које треба попунити (Table), отворено питање кao поље за дописивање неограничене величине (Open Question). Сервис нам обећава да ће ускоро (Coming Soon) на располагању бити и гласања (Vote), сарадничке мапе (Collaboration), елементи за цртање и доцртавање (Draw), за сортирање и сређивање (Sorting&ordering) те за подвлачење и истицање (Marker). Тако је алат идеалан не само за све врсте интеракције (ученика и ученика, ученика и наставног садржаја, ученика и наставника), него и за више типова учења: визуелно, аудитативно, тактилно.

Намена у образовању

Вајзер је намењен за креирање лекција и радних листова за ученике, али га можемо користити и за домаће задатке, квизове и проверу знања. На самом сервису пише да је алат идеалан за смешано учење (Blended), односно да га наставник може користити за комбиновање наставе у учионици и путем мреже. Када се алат упозна, натавнику се откривају различите могућности намене. Тако наставник страног језика може у њему да прави или да захтева да ученици направе речнике нових речи при чему и он и ученик имају прилику да сниме правилно изговорену реч, да поставе одговарајућу илустрацију и текст објашњења или линк до објашњења. Читаве лекције можемо да поделимо у мање целине (текст, видео-запис, слика, уграђен ресурс) и испод сваке целине да поставимо задатке којима се проверава разумевање садржаја. Наставни листић можемо да конципирамо и тако да на њему само буду извори и задаци за домаћи или само питања и задаци и да их дамо као тест на часу. Могућности комбинаторике су велике, а самим тим и намене. У зависности од намене, одредићемо на који начин ученици приступају дигиталном наставном листу: слободно и без потписивања кад вежбају; уз помоћ кода и лозинке и уз обавезан потпис када желимо да их пратимо и оценимо. 
Пример
Два примера наставних листова креираних у Вајзеру објављена су јавно и налазе се у бази са осталима. Иако имају почетни видео-ресурс за учење, креиране су као квизови за уводне општеобразовне радионице о Михајлу Пупину:
Питања и задатке у оквиру наставног листа можете слободно да попуњавате јер је наставни лист објављен јавно и не захтева да уносите своје име или код.

Упутство

Аутори сервиса нуде низ текстуалних и видео-упутстава на енглеском језику:
На српском језику припремили смо видео-упутство о креирању наставног листа.

Comments