Едмодо (Edmodo)

поставио/ла Славица Јурић 20. 2. 2015. 20:23   [ Ажурирао/ла 10. 3. 2017. 15:22 Вебциклопедија каталог веб-алата ]
https://srb.edmodo.com/?language=sr_RS

  http://srb.edmodo.com/  на српском језику: https://srb.edmodo.com/?language=sr_RS


Кратак опис и функционалност

Едмодо је безбедна платформа за учење и размену (социјална мрежа) која корисницима - наставницима омогућава и да добију поддомен за школе или регије. Адреса која је дата као адреса сервиса заправо је поддомен за српске наставнике, преко којег прво захтевате код школе, па се онда региструјете као наставник, припадајући истовремено школи, српској заједници и глобалној заједници. На Едмоду све функционише преко кодова: код школе преко којег се наставници укључују на налог школе; код групе у којој се одвија обука или рад са појединцима; код ученика за родитеља путем којег родитељ прати рад свог детета. Ученици не морају да се региструју путем имејл-адресе као што то морају наставници, него их ми уписујемо, при чему они добијају свој код. Родитељски налог омогућава родитељима да прате своју децу, а наставницима да комуницирају с родитељем у најбољем интересу детета. Естетски Едмодо личи на Фејсбук, али је потпуно заштићен и безбедан, нема реклама, нема сувишне приче, све је смислено и на учење усмерено. Од радних алатки Едмодо има објаве на зиду у центалном делу, обавештења, задатке, квизове и планер, те могућност да се у оквиру група формирају мале групе којима се диференцира настава, или организују садржаји. Наставници се удружују у заједнице у којима тече размена и сарадња док ученици немају ту могућност, они се могу наћи само у наменским групама у које их наставник позове. У библиотеку Едмода постављамо ресурсе било које врсте и повезујемо их са порукама које су видљиве групама. Едмодо-библиотека је повезана са Гуг-диском тако да све што имамо на диску може да постане директно повезано са Едмодо-библиотеком. Осим тога, Едмодо има веб-продавницу и читав низ бесплатних алата који су повезани са Едмодом. У њима можемо да креирамо лекције, сарађујемо и обављамо друге активности које сам Едмодо не нуди (беле табле за сарадњу, обележивачи, презентације, алати за лекције и друго). Будући да је Едмодо стрго контролисано окружење, и алате из веб-продавнице ученици не могу користити ако им наставник то не онемогући путем понуде за управљање веб-продавницом. 

Намена у образовању

Едмодо је однедавно преведен на хрватски језик па се на њему могу лакше снаћи они који не познају енглески или неки од светских језика на које је Едмодо преведен, као и најмлађи ученици. Едмодо се успешно користи за професионални развој јер то јесте мрежа наставника широм света. На Едмоду се спроводе и обуке за наставнике. Још више, наставници у својим групама спроводе обуке за ученике, припреме за такмичење,  додатну и допунску наставу, рад секција, постављање домаћих задатака. Наставница Милијана из лајковца Едмодо користи за праћење владања ученика, као неку врсту платформе за ЧОС и родитељске састанке. Посебно је погодан за реализацију диференциране наставе и хибридног учења у којем смислено и одмерено комбинујемо класичну наставу уживо са постављањем материјала и задатака онлајн. .

Примери

Групе у којима су ученици затворене су због безбедности ученика, али зато можете захтевати пријем у наставничке групе. Једна таква група Едмодо обуке намењена је наставницима школским администритарима у којој решавају заједнички питања сналажења и коришћења Едмода. Путем линка - назива групе можете захтевати приступ тој групи, али морате да буде део срспког поддомена.  

Упутство

  • Поред детаљног текстуалног упутства о свим аспектима коришћења Едмода у настави и професионалном развоју које можете да прегледате и преузмете, 
  • на располагању је и кратко  видео-упутство на српском језику о најзначајнијим техничким аспектима приступа и пријављивања на Едмодо (8' 38):

 
Comments