Писац лекције (Lesson Writer)

поставио/ла Славица Јурић 25. 4. 2016. 14:57   [ ажурирано 26. 5. 2016. 13:37 ]

Кратак опис и функционалност

Првобитно је овај веб-алат заиста служио ономе што му назив говори - креирао је лекције. У међувремену је развијен и данас је то напредна и модерна платформа за наставнике и ученике у којем наставник има улогу менаџера одељења и процеса учења.  Вероватно је због тога он некада био потпуно бесплатан, а данас има и плаћену верзију. Најважнија разлика између плаћеног и бесплатног налога јесте ограничен број ученичких налога у бесплатној верзији и ограничена сарадња међу наставницима, као и неке могућности код дизајнирања лекција што је мање битно. На колико ученика је тај број ограничен нигде не пише, па претпостављамо да док уписујемо ученике без посебног школског налога који се плаћа, тај број може да буде неограничен. При регистрацији на ову платформу мораћемо унети податке и о врсти школе, имену школе и града што ће нам касније користити при сарадњи са другим наставницима и школама. Питање О чему данас желите да подучавате (What do you want to teach today) није случајно постављено у лого. Заиста је довољно да за почетак имамо налог и једну лекцију или час на уму. Кроз све остало провешће нас сам алат кроз понуде трију главних картица: Подучавање (Teach), Управљање (Manage), Сарадња (Collaborate). Логично је да се крене од управљања јер у тој картици оформљујемо групе ученика за које  креирамо лекције. Током креирања групе биће понуђена могућност да оформимо и диференцирану групу унутар ње и опишемо по ком критеријуму и зашто је издвајамо. У картици за управљање касније управљамо и појединачним ученицима, задацима за њих и њиховим оценама. Ученике у групу уписујемо помоћу кода групе тако да не морају да имају имејл. У картици за подучавање можемо да креирамо лекцију базирану само на тексту или на видео-запису што не искључује текст. И видео и слика се постављају са УРЛ-адресе, не са рачунара. При креирању лекције, она се одмах додељује групама ученика, тј. разредима или диференцираним групама. Лекцији одређујемо назив, циљеве, исходе, стандарде бирамо (америчке, па ће наш наставник да прескочи ову опцију). Уз лекцију наставник може да постави и задатке бирајући неки од понуђених образаца. Оригинално у овом алату јесу опције за креирање речника лекције, флеш-картица и квиза помоћу којих наставници и ученици проверавају усвојено знање и аумирају га. Наставник може да прати напредовање ученика чак и кад их не оцењује јер добија на увид извештаје о ученичким активностима.   

Намена у образовању

Када оформимо групе и упишемо ученике у групе, креирамо лекције и доделимо их одређеним групама и диференцираним групама, ученици проучавају лекције, раде задатке уз лекцију, проверавају знање уз помоћ квиза или флеш-картица. Алат је зато идеалан за програмирање наставних области, или бар појединих лекција. Диференциране групе омогућавају наставнику да индивидуализује наставу што је потпуно у духу времена.

Примери

На платформи лекције су видљиве онима са којима их поделимо, било да су то ученици или наставници сарадници. Потпуна јавност на интернету није могућа. Уместо примера лекције, постављамо снимак екрана изгледа лекције са могућностима за дељење и штампање, као и задатком - дијаграмом за ученике испод видео-лекције. 
   

Упутство

Упутства за коришћење веб-алата нуди сама платформа, а ми смо снимили на српском језику:

Писац лекција (Lesson Writer)

Comments