Праћење, процене, рубрике


 Алати и сервиси из ове врсте обухватају оне за креирање различитих образаца, рубрика, наставних листића, формулара за образовне сврхе. 
У овој врсти налазе се врло једноставне алатке на којима генеришемо текст неког кратког обрасца (рецимо, извештај на тромесечју); алатке за креирање беџева и сертификата којима пратимо и награђујемо ученике; сложени обрасци са више рубрика које креирамо као водич или упуство за неки процес у настави; читаве платформе за праћења напредовања ученика у одељењу којима могу приступити и родитељи.  


Творац рубрика (Rubric Maker)

поставио/ла Славица Јурић 3. 7. 2017. 00:46   [ ажурирано 4. 7. 2017. 01:09 ]

Кратак опис и функционалност

На сајту Рецепт за успех постоји три алата: Графички организатор, Творац рубрика и Творац цитата. Под рубрикама подразумевамо попуњене табеле са јасним критеријумима, исходима или другим подацима по нивоима или корацима уз помоћ којих радимо неки посао или процењујемо и самопроцењујемо урађено. Без регистрације на сајту можемо да израдимо рубрике и сачувамо их у неком од понуђених формата: бележница, ексел, ХТМЛ. Креирање рубрике започињемо уношењем назива рубрике и избором нивоа (Level: High, Middle, Elementary, Primary) са падајуће листе. У новом прозору отвориће нам се својеврсна табела у чијим пољима бирамо и попуњавамо називе, описе и критеријуме. У првој колони, уз сваки ред критеријума по нивоима имамо могућност да изаберемо тему (Topic) и елеменат (Component) из падајуће листе или да не бирамо ништа и унесемо своју тему (Custom Component), а затим додамо опис (Deskription). Следеће четири колоне са својим пољима представљају текст-боксове у које уносимо критеријуме. Називи тих критеријума задати су и на енглеском језику, али се могу преименовати избором иконице за уређивање. Компоненте које описујемо сврстане су у редове и има их пет, али на дну постоји команда за додавање новог реда и тако додајемо редова колико нам је потребно, односно бришемо који нам нису неопходни. То не можемо учинити са колонама, њих је увек пет, односно постоји четири нивоа. Критеријумима једне компоненте можемо да одобримо чек-листу и тада уносимо реч која стоји поред квадратића који треба чекирати (на пр. урађено, прихваћено, усаглашено итд). Када завршимо описе свих поља, сачуваћемо рубрику, а сервис ће нам понудити ХТМЛ-формат, ексел и текст-бележницу. Из ХТМЛ-формата копираћемо у свој документ, ексел чувамо на рачунару, а текст-бележницу боље да не користимо уколико смо користили ћирилицу. 

Намена у образовању 

Рубрике су подједнако важне за наставнике и ученике. Наставницима су начин да своја упутства, захтеве и објашњења стандардизују и на неки начин униформишу. Ученицима служе као водичи и критеријуми успеха уз помоћ којих они постављају себи циљ учења и контролишу сопствена постигнућа и постигнућа вршњака. У списку примера на енглеском језику налазе се врло корисне рубрике о тимском (Teamwork) и истраживачком раду (Research Project), усменим излагањима (Oral Report), писаним радовима (Written Report), експериментима (Lab Experiment), представама (Puppet Show) итд. Њих можемо само да преведемо и прилагодимо сопственим захтевима и на тај начин добијемо проверено добре критеријуме у рубрикама. 

Пример

Примери рубрика постављени су на почетној страници овог алата у делу Погледајте узорке (View Samples). Кликом на сваку врсту узорка отвара се нови прозор у прегледачу у коме се види рубрика у ПДФ-формату са именом, попуњеним рубрикама на енглеском језику. Један креиран пример рубрике на српском језику Слајд-презентација садржи критеријуме за процену слајд-презентације на четири нивоа. Прекопирана је из ХТМЛ-формата у Ворд.
  

Упутство

Два су упутства на располагању:
https://drive.google.com/a/zajednicaucenja.edu.rs/file/d/0B_0OOnwpceDkR29kVHYzeWQzRjQ/view?usp=drive_web

Творац графичких образаца (Graphic Organizer Maker)

поставио/ла Славица Јурић 3. 7. 2017. 00:43   [ ажурирано 4. 7. 2017. 01:06 ]

Кратак опис и функционалност

На наставничком сајту Рецепт за успех постоје три алата: Графички организатор, Творац рубрика и Творац цитата. Творац графичких образаца у неколико корака направиће нам једноставне шеме и графиконе са инструкцијом које користимо у настави. У понуди су Венови дијаграми, табеле у које се уносе одређени подаци, облачићи и мехурићи који развијају одређене идеје, једноставне мапе ума у којима се мапира нека идеја, токови процеса итд. При креирању новог графичког организера (New) ми изаберемо тип, а затим у поља уносимо име и инструкцију. У понуди је и подразумевано објашњење за одабрани образац на енглеском језику, које нам може помоћи да схватимо о каквом је обрасцу реч, као и да на основу њега напишемо инструкцију на српском језику. Затим одабрано и написано сачувамо кликом на иконицу за чување и добијамо линк до ХТМЛ-записа који нам се отвара у искачућем прозору нашег прегледача. Тај запис можемо одмах да штампамо или да га копирамо у документ на свом рачунару. Да бисмо користили ове обрасце, не морамо да се региструјемо на сајту. На сервису се не чувају трајно креирани обрасци и затварањем прегледача, они нестају, па је важно да их претходно копирамо. 

Намена у образовању

Графичке обрасце дајемо ученику да попуњава током часа, за домаћи, или за проверу знања. Осим општепознатих фрафичких образаца какви су Венов дијаграм, дијаграм тока и др. постоје и обрасци који нас упућују на наставне технике и методе: за и против, RWCT (Читај, пиши и критички размишљај). Тако већ сам образац условљава и коришћење одређене методе.  

Примери

Примери графичких образаца за наставу постављени су на почетној страници овог алата у делу Погледајте узорке (View Samples). Кликом на сваку врсту узорка отвара се нови прозор у прегледачу у коме се види образац у ПДФ-формату са именом, инструкцијом на енглеском језиком и графичким обрасцем. Један креиран пример Веновог дијаграма са инструкцијом на српком језику приказан је на слици:
 
https://drive.google.com/a/zajednicaucenja.edu.rs/file/d/0B_0OOnwpceDkbmRuRkNYMmZ6RjA/view?usp=drive_web

Упутство

Два су упутства на располагању:
  • текстуално у ПДФ-формату на енглеском језику које се налази на сајту
  • сликовно на српском језику (кликом на доњу слику, отворићете је у пуном приказу)
https://drive.google.com/a/zajednicaucenja.edu.rs/file/d/0B_0OOnwpceDkak0yNS1USkxIeDA/view?usp=drive_webРасадник одговора (Answer Garden)

поставио/ла Славица Јурић 25. 6. 2016. 02:49   [ Ажурирао/ла 10. 3. 2017. 16:26 Вебциклопедија каталог веб-алата ]

Кратак опис и функционалност

Расадник  одговора симболичан је назив алата који служи да "посадимо" питање, "расејемо" га путем линка или кју-ар кода и "уберемо" низ одговора, идеја, повратних информација. Од тако добијених плодова - одговора можемо да правимо слику, облаке речи, преводимо на друге језике, делимо даље. На почетној страници овог алата пише да је реч о минималистичком алату за максималне повратне информације (A minimal tool for maximum feedback). Минимализам је, најпре, техничке природе јер за коришћење алата није потребна регистрација нити напредна ИКТ-знања. Процес креирања питања састоји се из неколико корака, од којих су неки опционални, необавезни. 1.) У прво поље укуцамо што краће и једноставније питање (topic). 2.) Одаберемо начин достављања одговора: мождана олуја (Brainstorm) брзо и кратко одговарање са ограниченим трајањем;  учионица мод (Classroom) прима неограничен број одговора, али од једног корисника један одговор; модераторски режим (Moderator) шаље одговоре на сервис и они су видљиви тек кад их прегледамо и одобримо; закључани мод (Locked) користимо кад желимо да обустaвимо даље примање одговора. 3.) Затим бирамо да ли желимо да дозволимо 20 или 40 карактера за дужину одговора. 4.) Смишљамо лозинку путем које накнадно приступамо питању и уређујемо одговоре или закључавамо процес прикупљања одговора. 5.) Имејл можемо да унесемо и да путем поште примимо параметре: линк до питања и лозинку. 6.) Филтер на сервису очистиће непожељне одговоре и зато се препоручује да буде укључен. 7.) Избором дужине од једног сата, дана или једне седмице омогућићемо сервису да нам у изабраном року наше питање буде видљиво на почетној страници сервиса. Кад попунимо сва поља, отвориће нам се прозор у којем видимо своје питање и "њиву" - поље за први одговор, а испод њега простор где се указују сви послати одговори. Питање са одговорима можемо да делимо путем линка и социјалних мрежа, да га уградимо на своје веб-место, да извеземо у неки од генератора за облаке речи (Вордле, Тагкседо), да га преузмемо на рачунар као ПНГ-слику, да добијемо кју-ар код и шаљемо га или поставимо да би му корисници приступили. 

Намена у образовању

Расадник одговора можемо да користимо у свим областима рада: са ученицима, са колегама, чак и сародитељима и другим интересним групама. На часу или задавањем домаћег путем овог алата уеници или сарадници могу да изнесу мишљење, ставове, утиске, предлоге, решења; могу да именују неку појаву или уносе синониме, пословице и сентенце; да траже одговарајуће речи за опис емоције, става или неког феномена који смо проучавали итд. 

Примери

Питање Како искористити Расадник идеја? и неколико одговора представља пример коришћења овог алата. Уграђујемо га путем ембед-кода.
Слика доле представља исте одговоре генерисане у облак речи на Тагкседу и Вордле-генератору речи који су повезани са Расадником одговора и у њима увек можемо пробране одговоре генерисати у облаке речи. 
https://drive.google.com/a/zajednicaucenja.edu.rs/file/d/0B_0OOnwpceDkNlhya0N6eERZRVE/view?usp=drive_web

Упутство

  • Видео-упутство без текста са демонстрацијом уноса питања и одговора више је рекламног карактера. Прилажемо сликовно упутство које је довољно за овако једноставан алат. 
  • На приложеном сликовном упутству објашњени су кораци у креирању теме на које се траже одговори и могућности након креирања.
Клик на слику отвара је у пуној величини.
https://drive.google.com/a/zajednicaucenja.edu.rs/file/d/0B_0OOnwpceDkVFZIUGowdGtYM0U/view?usp=drive_web

Супер-алати за наставнике (Super Teacher Tools)

поставио/ла Славица Јурић 2. 5. 2016. 21:34   [ ажурирано 16. 5. 2016. 12:26 ]

Кратак опис и функционалност

Група једноставних приручних алата и алатки за наставнике послужиће нам за неке ситне и корисне операције у свакодневном раду. За ефикасно коришћење ових алата најбоље је да се региструјемо, да унапред унесемо листе ученика и остале податке, а алате да користимо непосредно у учионици.

·         Џепарди игра (Jeopardy Style Game) је вероватно најпопуларнији алат за креирање игара на овом сервису. Игре су у форми једноставног квиза или флеш-картица.

·         Милионер (Who Wants to be a Millionaire) је алат за креирање образовне игре. Базиран је на питањима и одговорима са вишеструким избором, те сакупљању бодова.

·         Брзи меч (Speed Match) је алат за креирање игре која се поставља на сајт, а посетиоци сајта је решавају премештањем картица.

·         Алатка за креирање распореда седења на часу (Seating Chart Maker) заправо је графичка алатка у којој на одређене површине уносимо имена ученика и превлачимо их одређујући ко, с ким и где седи у учионици. 

·         Креатор група (Group Maker)  олакшаће нам поделу ученика на групе пре него што спроведемо неку групну активност. Алат ће састав група направити методом случајног избора, на лицу места - у учионици, од раније формиране листе ученика, па ће ученицима груписање изгледати поштено и фер.

·         Случајно генерисање имена (Random Name Generator)  одрадиће ова алатка када нам у учионици затребају добровољци за неку активност. Алат ће користити листу имена коју смо претходно унели, а ученицима ће ово „машинско извлачење“ добровољаца оставити утисак игре на срећу. 

·         Учионички сат (Classroom Timer) користићемо уместо правог сата.

·         Учионички бројач или штоперицу (Classroom Countdown) користићемо кад нам је потребно одбројавање до краја или до почетка неке активности на часу.

·         Кју-ар кодови (QR Island)  ће нам бити потребни када ученици користе мобилне да би запамтили приказану активност или да би на часу приступили неком ресурсу. За брзо генерисање у кју-ар код можемо да користимо овај алат. 

Намена у образовању

Међу понуђеним алаткама најкорисније ће бити оне за образовне игре које можемо да користимо на почетку или крају часа као мотивациону активност или завршно понављање и утврђивање знања. Алатке попут бројача и сата могу бити занимљив покушај да ученицима скренемо пажњу да завршавају контролни или договор и рад у оквиру групе. Коришћењем алатке за одређивање састава групе и насумичан избор добровољаца избећи ћемо хало-ефекат, жалбе ученика да увек њих прозивамо, и оставити утисак објективности, непристрасности.  Једно је сигурно - наставник који буде користио у учионици, спонтано и по потреби, неке од ових алатки, оставиће утисак познаваоца ИКТ и заокупиће пажњу ученицима, бар привремено.

Примери

На почетној страници сервиса уз сваки алат налази се пример. Можемо одмах да се опробамо у креирању, односно да преузмемо на свој рачунар оне апликације које имају и инсталациону верзију. 

Упутство

Сликовно упутство представља снимке екрана неколико најједноставнијих алатки на овом сервису. Кликом на слику отворићете је у пуној величини.
https://drive.google.com/a/zajednicaucenja.edu.rs/file/d/0B_0OOnwpceDkYnpDU1pEZWR5WmM/view?usp=drive_web

Паметна процена (My Smark)

поставио/ла Славица Јурић 13. 2. 2016. 21:46   [ Ажурирао/ла 11. 3. 2016. 15:08 Вебциклопедија каталог веб-алата ]

Кратак опис и функционалност

Реч smark у називу алата је сливеница од Smart mark те смо га отуда превели као паметна процена, при чему се не мисли на школске оцену, него на ознаке, гласање. Алат је развио тим италијанских стручњака и дуго је био у бета верзији. Од самог почетка аутори су га наменили коришћењу у образовању, а не пуком рејтингу и оцењивању. Алат има социјални карактер и препоручљиво је да се на њега региструјемо повезивањем са налогом на једној од три понуђене глобалне социјалне мреже: Фејсбук, Твитер, Гугл +. Једноставно речено, то је алат који препознаје, интерпретира и симулира људске емоције и стања. За ефикасно коришћење врло је важно унапред одредити публику: купце, ученике, клијенте итд. Алат има двојаку намену: 
  1. За самостално коришћење бираћемо почетну (Home) и у пољу за коментар описати догађај, појаву на коју реагујемо, као на друштвеној мрежи. Из кружне палете симбола или цвета емоција (Rose of Emotions) који представљају одређена стања и осећања бирамо ознаку која ће пратити опис у коментару. Уколико често користимо овај алат, добићемо свој дигитални емотивни профил, тј. статистику најчешће коришћених емоција и стања коју проверавамо у картици за подешавања.
  2. За прикупљање повратних информација од ученика, клијената, купаца и других врста корисника и сарадника користићемо трећу картицу Алатке (Tools) путем које креирамо објекат, односно виџет. При креирању ћемо попунити поља почев од назива догађаја или појаве о којој прикупљамо повратне ставове, утиске, осећања; уносимо опис, трајање, линк, подешавамо видљивост и начин приступа. Адресу креираног објекта поделимо са другима или узимамо ембед-код и уграђујемо га као виџет. Корисници реагују избором симбола у палети емоција, а власник објекта може да прати детаљну статистику. 

Намена у образовању

Уhttps://drive.google.com/a/zajednicaucenja.edu.rs/file/d/0B8gm_1_5nRMpSHRCYVRqNUU0dTQ/view?usp=drive_webместо уобичајених лајковања, рејтинг звездица и других ознака које у најбољем случају имају распон од 5 процена, овде имамо читав спектар изнијансираних осећања, ставова и стања. Њима ученици могу да исказују ставове према наставним материјалима и садржајима, феноменима у уметности, али и према свакодневном животу, вршњачким односима, интерперсоналним односима и атмосфери у школи. То наставнику може да пружи занимљиву повратну информацију о томе шта ученицима годи, шта их фрустрира и на основу тога може да прилагоди своје понашање, наставне садржаје и друго. 
За наставнике који користе Мудл платформу постоји и додатак за Мудл Паметна процена за образовање (MySmark EDU). Он се појављује у блоковима и може се активирати на целој платформи или у појединачним курсевима. По замисли аутора, овај додатак требало би да утиче на мотивацију, постиже се кохерентност исхода, испитују очекивања и ангажман ученика,  и представља одређену сатисфакцију ученицима те они радо користе овај додатак. За српског наставника или ученика евентуална сметња може бити што је спектар емоција на енглеском језику, а пошто су оне изнијансиране, неке од њих се сигурно не налазе у речнику ученика и наставника. На слици лево превели смо скалу емоција, а кликом на слику преузима се и прегледа у већој резолуцији. 

Примери

Уграђен виџет представља један креиран објекат о догађају - почетку курса.

Упутство

На сервису постоји неколико кратких сликовно-текстуалних објашњења на енглеском језику. Погледајте и видео-упутства:
  • Видео-упутство (2') на енглеском језику више је реклама, него техничко упутство, али садржи јасни дистинкцију и предности у односу на процене на глобалним мрежама.  
  • Видео-упутство на српском језику (11'):

Отворени беџеви (OpenBadges)

поставио/ла Славица Јурић 20. 2. 2015. 20:23   [ Ажурирао/ла 16. 2. 2022. 16:11 Вебциклопедија каталог веб-алата ]

Кратак опис и функционалност

Отворени беџеви су иницијатива компаније Мозила којом она образовне институције, удружења и друге сличне организације које раде на подизању квалитета дигиталних вештина корисницима и ученицима, укључују у акцију јавног препознавања, вредновања и потврђивања тих вештина. Због тога су приложена два линка: један до описа како то све функционише и како се укључује у акцију; други до места где се значке односно беџеви могу креирати и учинити видљивим заједници. Када организација креира своје беџеве треба да предвиди стандарде односно степене дигиталне вештине. Беџеви се онда нађу на тржишту и деле полазницима, ученицима, студентима... 
беџеви се сврставају у отворене јер немају власништво, али ни ограничења и дефинитивност. Нису у питању само сами беџеви који се непрестано надограђују, идеје размењују, него и сами технички стандарди. Самим тим што свака организација прописује за шта даје своје беџеве, технички стандарди за дигиталне вештине се крећу у веома широком луку. Иза сваког беџа стоје одређени стандарди, издавач и провера доказа.

Намена у образовању

У времену стандарда свуда, па и у школству, оваква иницијатива важна је не само због беџева којима би корисници доказивали и показивали своја достигнућа, него и због дефинисања тих стандарда што је укључено и подразумевајуће у Мозилиној акцији .  Беџеви су својеврстан модерни гејмифицирајући сертификат којима се може доказати укљученост у процес доживотног учења. Праксом је проверено да беџеви радују и старе и младе. Ова акција засада и код нас интересантнија је за наставнике који се образују стално, и институције које им те програме и обуке нуде. Временом би и школе могле да поставе беџеве за ученике којима ће дефинисати међупредметне дигиталне вештине. 

Примери

Примери беџева и институција које стоје иза њих постоје на сајту.

Упутство

Сам сајт је заправо упутство и водич кроз ову иницијативу и начин укључења у њу. Бирамо Упутство за дизајнере беџева на енглеском језику које је намењено онима који за организацију креирају беџ. 

Клас дођо (Class Dojo)

поставио/ла Славица Јурић 20. 2. 2015. 20:23   [ ажурирано 7. 6. 2015. 10:24 ]

Кратак опис и функционалност

Клас-дођо је читав систем за праћење, процењивање и обавештавање о напредовању ученика. Намењен је наставницима, ученицима и родитељима, па при регистрацији на овај сервис одмах бирате улогу. Уколико се региструјете као наставник, унећете и податке о својој школи, те ће и други наставници школе моћи да користе исте податке о школи, а сервис вам омогућава да их одмах и позовете. Зато ће, кад сте пријављени, уз ваше име одмах стајати и назив ваше школе. Лево од вашег профила и назива школе налазе се три картице: за формирање разреда/ група (Classes), за преглед последњих активности на вашем налогу (Latest Activity) и за слање извештаја родитељима (Parent Reports).  Најбитнија је прва понуда јер у њој додајете групе именујући их, бирајући узраст и иконицу групе;  додајете ученике по имену и презимену бирајући им аватар или постављајући сопствене сетове сличица са рачунара на сервис; Сваком се ученику могу доделити беџеви који у кратком изразу садрже особину, заслугу, постигнуће због које добија беџ. У колекцији има 20-ак беџева позитивних и толико негативних. Не могу се користити сопствене сличице, него нека од постојећих, али се опис може преименовати како желимо и тако именовани беџеви могу се селити из разреда у разред. Ученици се позивају путем кода који сваком именованом студенту сервис аутоматски одређује и извози кодове целог разреда у ПДФ-формату. Озбиљна замерка сервису односи се баш на кодове, при чијем генерисању не видимо име ученика ако није исписано енглеском латиницом (као и на Едмоду). Проблем се решава тако што ученике упишемо латиницом на почетку, а кад генеришемо и извеземо кодове, поново их преименујемо.

Намена у образовању

Иако опис уз сличице - беџеве не подразумева детаље и реченице којима бисмо прецизирали намену беџа, односно постигнуће ученика; нити индивидуализацију у ограниченом броју беџева, вешт наставник може да именује беџеве тако да обухвати социјалне вештине (сарађује, помаже другима, учествује у хуманитарним акцијама и слично) и владање (поштује наставнике, долази на време итд), радне навике (ради редовно домаћи, носи прибор итд); степене успешности у појединим областима (савладао разломке, изузетан познавалац дупљара, вешт у извођењу огледа итд); неке индивидуалне особине (креативан, улаже велики труд и сл) итд. Практично, беџеви се користе као алтернатива оценама, њихова допуна, али могу и да замењују оцене. Посебно су примењиви на млађем основношколском узрасту. 

Примери

Пошто је реч о затвореном систему коме имају приступ ученици и родитељи, пример се не може видети. На слици је приказан изглед учионице у контролној табли и извештај о напредовању једног ученика.

Упутство

Видео-упутство на енглеском језику упућује у техничко сналажење на сервису. 

Чек-листе (PBL Checklist)

поставио/ла Славица Јурић 20. 2. 2015. 20:23   [ ажурирано 7. 6. 2015. 10:31 ]

Кратак опис и функционалност

На сајту за наставнике који је намењен пројектној настави постоји низ савета и алата који ће наставу учинити лакшом и ефикаснијом. Из групе алата За наставнике издвојићемо и крајње лаган за коришћење алат из реда оних који прате пројектну наставу. Иако је сврстан у алате за пројектну наставу, те користити и потпуно самостално као начин самовредновања и вредновања. Чек-листе на сервису можете формирати без регистрације на сервису, бирајући једну од области (писање, наука, усмена излагања, мултимедија) и образовни ниво од 1-12. Када изаберете област и у оквиру ње ниво, бићете условљени листом садржаја за које правите чек-листу. У пољу за име наставника уписујете своје име, а у пољу за пројекат његово име или назив области/ лекције/ задатка коју вреднујете. Затим, у зависности од изабране области, имате понуду категорија за вредновање које бирате из падајуће листе. Рецимо ако сте одабрали усмене одговоре, у падајућој листи имаћете: садржај, начин презентовања, организованост, помоћни и додатни извори, ресурсе. Сваки аспект који процењујете уносите у нов ред или их бирате из понуђених кликом на дугме Отвори, што је за говорнике енглеског језика олакшавајућа околност. Ми ћемо, ипак, уносити своје категорије уписујући их у празно поље, једне испод других. Када попуните све области и завршите, кликнете на дугме за креирање чек-листе за штампање. Добићете могућност да је претходно погледате.

Намена у образовању

Чек-листе су прва најједноставнија евалуативна техника. Уз помоћ креираних контролних листи ученике уводимо у самоевалуацију и јачамо њихову сопствену одговорност за напредовање и постигнућа.

Примери

Једноставан пример је чек-листе којом се процењује презентација коју је ученик предао на преглед.

Рубистар (Rubistar)

поставио/ла Славица Јурић 20. 2. 2015. 20:23   [ ажурирано 7. 6. 2015. 10:27 ]

Кратак опис и функционалност

Када отворите било коју могућност на овом сервису са мноштвом рубрика и образаца погодним за школске пројекте, све ће вам изгледати исто. Попуњавате своје име и, евентуално, ученика, а затим бирате из падајућег менија назив рубрике или додајете свој назив, уколико вам понуђени не одговарају. Потом у пољима истог реда, а понуђено их је четири, попуњавате садржаје те рубрике, по корацима. Рубрика има десетак по редовима, и 5 по колонама, с тим што су у прву колону смештени називи рубрика. Називи рубрика које сервис нуди зависе од врсте и намене рубрике коју сте изабрали. Обрасци с рубрикама су разврстани у 10 области: Говорни пројекти (Oral Projects), Продукти (Products), Мултимедија (Multimedia), Наука (Science), Истраживање и писање (Research and Writing), Радне вештине (Work Skills), Математика (Math), Уметност (Art), Музика (Music), Читање (Reading). У оквиру сваке области има 2-9 различитих образаца. Рецимо, најуниверзалнији обрасцу су у области Продуката и садрже ове типове образаца с рубрикама: брошура, игра, мапа, постер, новине, осе времена, јавна капмања, музичко компоновање. Називи су, наравно, на енглеском језику, али све у оквиру задатих рубрика можете писати на српском,а ако се региструјете можете изменити и назив одабраног обрасца и нумерацију поља, број колумни и редова. Пошто попуните задате рубрике, имате могућност да је одмах штампате, извезете на свој рачунар, објавите јавно на серверу и накнадно је уређујете и анализирате. Рубрике можете попуњавати и без регистрације на сервис, што је добро уколико не желите да чувате на самом сервису, него само извезете, или да се региструјете, што је препоручљиво уколико ћете чувати на мрежи све своје рубрике у портфолију. При регистрацији уносите и зип-код, најбоље поштански број своје општине, а за сваку креирану рубрику добијате ИД како бисте могли да јој накнадно приступате, анализирате је. За попуњавање рубрика, било да сте регистровани члан или им приступате нерегистровани имате 40 минута па је добро да их, пре истека овог временског рока, сачувате, јер се у уређивање можете вратити одмах након чувања, када за довршетак имате нових 40 минута. Такође, уколико желите да трајно сачувате рубрике, важно је да одаберете да су ваше рубрике трајне (permanent), а не временски ограничене (temporary). Посебна предност рубрика састоји се у могућности да је учините интерактивном ако сте регистровани члан. Кликом на анализу, у свако поље рубрике можете заједно са учесницима (ако знају ИД) да унесете резултате у бројевима које систем прерачунава у проценте.

Намена у образовању

 Попуњавање рубрика са прецизним и јасним упутствима по корацима је преко потребна вештина самим наставницима. Они тако вежбају планирање и јасно изражавање захтева које постављају пред појединце или групе укључене у неки задатак или пројекат. С друге стране, добро испланирани задаци и акције чине да их ученици лако схвате и у складу с њима раде. Осим за планирање и изношење захтева, рубрике се могу користити и за вредновање, самовредновање тимова и појединаца, што је посебна погодност ових рубрика.

Примери

Образац са планом билтена Вебциклопедије је пример једног коришћења Рубистара. ИД ове рубрике је 2297737 те слободно можете унети своје бројчане процене у рубрике као вид вредновање одређене рубрике билтена, а ради вежбе.

Упутство

За овај сервис није потребно упутство јер је изузетно једноставан. Ипак, постоје 4 текстуално-сликовна упутства на енглеском језику на самом сервису:

Кућни нотес (Casa Notes)

поставио/ла Славица Јурић 20. 2. 2015. 20:23   [ ажурирано 28. 2. 2015. 21:33 ]

Кратак опис и функционалност

Налик на игру, понуда од 12 образаца за комуникацију с ученицима и родитељима може бити драгоцена помоћ наставницима, али највише на енглеском и шпанском језику. Међу понудама су: поруке родитељима за дозволе за излет, Извештај о напредовању ученика, попис домаћих задатака за целу седмицу, заказивање родитељских састанака, неколико различитих награда и признања за ученике. Пошто већина њих садржи већ готов текст на енглеском језику, тешко их можете  користити на српском језику, али бар два обрасца ипак можете: попис домаћих задатака и извештај о напредовању.

Намена у образовању

Однедавно је обавеза и наших наставника да води  белешке као неку врсту праћења напредовања ученика. За ту намену може послужити образац за извештавање о напредовању. Домаћи задаци могу послужити као подсетник али и као начин праћења.

Примери

Тобожњи извештај о напредовању просечног корисника  Вебциклопедије направљен је у понудама овог алата и сачуван као слика. 

Упутство

Коришћење је једноставно - попуњава се готов образац - па упутство није потребно.

1-10 of 10