Кућни нотес (Casa Notes)

поставио/ла Славица Јурић 20. 2. 2015. 20:23   [ ажурирано 28. 2. 2015. 21:33 ]

Кратак опис и функционалност

Налик на игру, понуда од 12 образаца за комуникацију с ученицима и родитељима може бити драгоцена помоћ наставницима, али највише на енглеском и шпанском језику. Међу понудама су: поруке родитељима за дозволе за излет, Извештај о напредовању ученика, попис домаћих задатака за целу седмицу, заказивање родитељских састанака, неколико различитих награда и признања за ученике. Пошто већина њих садржи већ готов текст на енглеском језику, тешко их можете  користити на српском језику, али бар два обрасца ипак можете: попис домаћих задатака и извештај о напредовању.

Намена у образовању

Однедавно је обавеза и наших наставника да води  белешке као неку врсту праћења напредовања ученика. За ту намену може послужити образац за извештавање о напредовању. Домаћи задаци могу послужити као подсетник али и као начин праћења.

Примери

Тобожњи извештај о напредовању просечног корисника  Вебциклопедије направљен је у понудама овог алата и сачуван као слика. 

Упутство

Коришћење је једноставно - попуњава се готов образац - па упутство није потребно.
Comments