Беџеви за наставу (Classbadges)

поставио/ла Славица Јурић 20. 2. 2015. 20:23   [ ажурирано 7. 6. 2015. 10:11 ]

Кратак опис и функционалност

Сервис са стотинама беџева које можете користити да пратите и вреднујете рад ученика описно и сликовито даје вам могућност и да креирате и поставите своје беџеве. Има свега три понуде у којима једну користите за свој профил; другу да отворите групе, класе или тематске целине и лекције које ћете пратити и процењивати; трећу да изаберете и доделите одређене беџеве са описом постигнућа сваком поједином уписаном ученику. Беџеви су разврстани по областима, а можете користити и сопствене, претходно их постављајући на сервис. Уз беџеве обавезно иде опис сваког беџа у који се могу унети нивои постигнућа, остварени циљеви или исходи, препоруке за напредовање итд. Штавише, опис се не мора поставити на самом сервису, него повезати са неким другим веб-местом или алатом за те намене (Рубистар), или постојећим стандардима по предметима. При упису ученика, није неопходно да они имају имејл, јер се аутоматски генерише код сваке групе, корисничко име и лозинка сваког ученика, уз помоћ којих они приступају сервису да виде своје беџеве -награде. Уколико се унесе имејл ученика или родитеља, добијаће обавештења о свакој промени у групи на сервису. Регистрација на сервис подразумева претходно слање захтева за коришћење сервиса, које се одобрава за неколико дана до неколико седмица, па предлажемо да пожурите јер је ово заиста корисна и артистички лепа услуга као подршка алтернативном оцењивању, давању повратних информација, квалитативном описном праћењу постигнућа ученика, мотивацији за учење и за поспешивању васпитне улоге школе.

Намена у образовању

Коришћење описно-сликовног процењивања омогућава многе позитивне савремене промене у ОВ-раду: уношење елемената образовне игре (гејмификација) уколико установимо беџеве по нивоима постигнућа; праћење понашања ученика и слање извештаја родитељима ради побољшања владања; награђивање са смерницама о даљем раду; такмичарски дух и развијање здраве амбиције у постизању даљих циљева; развијање мотивације за учење; поспешивање самоодговорности за сопствено напредовање итд. Осим у раду са ученицима, беџеви се могу користити као начин процене и праћења и у стручном усавршавању и обукама за наставнике. 

Примери

Будући да су групе затворене, пример се јавно не може видети. Уместо тога погледајте видео на енглеском језику у којем се наводи пет начина коришћења беџева у учионици.

Упутство

Детаљно текстуално упутство о коришћењу овог алата можете да погледате и преузмете из наше базе упутстава.
Comments