Паметна процена (My Smark)

поставио/ла Славица Јурић 13. 2. 2016. 21:46   [ Ажурирао/ла 11. 3. 2016. 15:08 Вебциклопедија каталог веб-алата ]

Кратак опис и функционалност

Реч smark у називу алата је сливеница од Smart mark те смо га отуда превели као паметна процена, при чему се не мисли на школске оцену, него на ознаке, гласање. Алат је развио тим италијанских стручњака и дуго је био у бета верзији. Од самог почетка аутори су га наменили коришћењу у образовању, а не пуком рејтингу и оцењивању. Алат има социјални карактер и препоручљиво је да се на њега региструјемо повезивањем са налогом на једној од три понуђене глобалне социјалне мреже: Фејсбук, Твитер, Гугл +. Једноставно речено, то је алат који препознаје, интерпретира и симулира људске емоције и стања. За ефикасно коришћење врло је важно унапред одредити публику: купце, ученике, клијенте итд. Алат има двојаку намену: 
  1. За самостално коришћење бираћемо почетну (Home) и у пољу за коментар описати догађај, појаву на коју реагујемо, као на друштвеној мрежи. Из кружне палете симбола или цвета емоција (Rose of Emotions) који представљају одређена стања и осећања бирамо ознаку која ће пратити опис у коментару. Уколико често користимо овај алат, добићемо свој дигитални емотивни профил, тј. статистику најчешће коришћених емоција и стања коју проверавамо у картици за подешавања.
  2. За прикупљање повратних информација од ученика, клијената, купаца и других врста корисника и сарадника користићемо трећу картицу Алатке (Tools) путем које креирамо објекат, односно виџет. При креирању ћемо попунити поља почев од назива догађаја или појаве о којој прикупљамо повратне ставове, утиске, осећања; уносимо опис, трајање, линк, подешавамо видљивост и начин приступа. Адресу креираног објекта поделимо са другима или узимамо ембед-код и уграђујемо га као виџет. Корисници реагују избором симбола у палети емоција, а власник објекта може да прати детаљну статистику. 

Намена у образовању

Уhttps://drive.google.com/a/zajednicaucenja.edu.rs/file/d/0B8gm_1_5nRMpSHRCYVRqNUU0dTQ/view?usp=drive_webместо уобичајених лајковања, рејтинг звездица и других ознака које у најбољем случају имају распон од 5 процена, овде имамо читав спектар изнијансираних осећања, ставова и стања. Њима ученици могу да исказују ставове према наставним материјалима и садржајима, феноменима у уметности, али и према свакодневном животу, вршњачким односима, интерперсоналним односима и атмосфери у школи. То наставнику може да пружи занимљиву повратну информацију о томе шта ученицима годи, шта их фрустрира и на основу тога може да прилагоди своје понашање, наставне садржаје и друго. 
За наставнике који користе Мудл платформу постоји и додатак за Мудл Паметна процена за образовање (MySmark EDU). Он се појављује у блоковима и може се активирати на целој платформи или у појединачним курсевима. По замисли аутора, овај додатак требало би да утиче на мотивацију, постиже се кохерентност исхода, испитују очекивања и ангажман ученика,  и представља одређену сатисфакцију ученицима те они радо користе овај додатак. За српског наставника или ученика евентуална сметња може бити што је спектар емоција на енглеском језику, а пошто су оне изнијансиране, неке од њих се сигурно не налазе у речнику ученика и наставника. На слици лево превели смо скалу емоција, а кликом на слику преузима се и прегледа у већој резолуцији. 

Примери

Уграђен виџет представља један креиран објекат о догађају - почетку курса.

Упутство

На сервису постоји неколико кратких сликовно-текстуалних објашњења на енглеском језику. Погледајте и видео-упутства:
  • Видео-упутство (2') на енглеском језику више је реклама, него техничко упутство, али садржи јасни дистинкцију и предности у односу на процене на глобалним мрежама.  
  • Видео-упутство на српском језику (11'):

Comments