Творац рубрика (Rubric Maker)

поставио/ла Славица Јурић 3. 7. 2017. 00:46   [ ажурирано 4. 7. 2017. 01:09 ]

Кратак опис и функционалност

На сајту Рецепт за успех постоји три алата: Графички организатор, Творац рубрика и Творац цитата. Под рубрикама подразумевамо попуњене табеле са јасним критеријумима, исходима или другим подацима по нивоима или корацима уз помоћ којих радимо неки посао или процењујемо и самопроцењујемо урађено. Без регистрације на сајту можемо да израдимо рубрике и сачувамо их у неком од понуђених формата: бележница, ексел, ХТМЛ. Креирање рубрике започињемо уношењем назива рубрике и избором нивоа (Level: High, Middle, Elementary, Primary) са падајуће листе. У новом прозору отвориће нам се својеврсна табела у чијим пољима бирамо и попуњавамо називе, описе и критеријуме. У првој колони, уз сваки ред критеријума по нивоима имамо могућност да изаберемо тему (Topic) и елеменат (Component) из падајуће листе или да не бирамо ништа и унесемо своју тему (Custom Component), а затим додамо опис (Deskription). Следеће четири колоне са својим пољима представљају текст-боксове у које уносимо критеријуме. Називи тих критеријума задати су и на енглеском језику, али се могу преименовати избором иконице за уређивање. Компоненте које описујемо сврстане су у редове и има их пет, али на дну постоји команда за додавање новог реда и тако додајемо редова колико нам је потребно, односно бришемо који нам нису неопходни. То не можемо учинити са колонама, њих је увек пет, односно постоји четири нивоа. Критеријумима једне компоненте можемо да одобримо чек-листу и тада уносимо реч која стоји поред квадратића који треба чекирати (на пр. урађено, прихваћено, усаглашено итд). Када завршимо описе свих поља, сачуваћемо рубрику, а сервис ће нам понудити ХТМЛ-формат, ексел и текст-бележницу. Из ХТМЛ-формата копираћемо у свој документ, ексел чувамо на рачунару, а текст-бележницу боље да не користимо уколико смо користили ћирилицу. 

Намена у образовању 

Рубрике су подједнако важне за наставнике и ученике. Наставницима су начин да своја упутства, захтеве и објашњења стандардизују и на неки начин униформишу. Ученицима служе као водичи и критеријуми успеха уз помоћ којих они постављају себи циљ учења и контролишу сопствена постигнућа и постигнућа вршњака. У списку примера на енглеском језику налазе се врло корисне рубрике о тимском (Teamwork) и истраживачком раду (Research Project), усменим излагањима (Oral Report), писаним радовима (Written Report), експериментима (Lab Experiment), представама (Puppet Show) итд. Њих можемо само да преведемо и прилагодимо сопственим захтевима и на тај начин добијемо проверено добре критеријуме у рубрикама. 

Пример

Примери рубрика постављени су на почетној страници овог алата у делу Погледајте узорке (View Samples). Кликом на сваку врсту узорка отвара се нови прозор у прегледачу у коме се види рубрика у ПДФ-формату са именом, попуњеним рубрикама на енглеском језику. Један креиран пример рубрике на српском језику Слајд-презентација садржи критеријуме за процену слајд-презентације на четири нивоа. Прекопирана је из ХТМЛ-формата у Ворд.
  

Упутство

Два су упутства на располагању:
https://drive.google.com/a/zajednicaucenja.edu.rs/file/d/0B_0OOnwpceDkR29kVHYzeWQzRjQ/view?usp=drive_web

Comments