Програмирање


Опште је уверење да је веома важно да сва деца науче да пишу, иако веома мали број њих, када одрасту, постану новинари или професионални писци. Поставља се питање - зашто је, онда, неопходно да сваки човек зна да пише?!

 Наравно, такво питање је потпуно бесмислено. Људи користе писање у свим сегментима живота. Чин писања подстиче људе на нове начине размишљања. Док пишу, људи уче да организују, анализирају и критички посматрају своје идеје. Јасно је да постоје више него добри разлози да свако научи да пише.

 Програмирање, у свету и времену у коме живимо, треба посматрати као продужетак писања. Способност да програмирамо омогућава нам да пишемо нове врсте „текста“ - интерактивне приче, игре, анимације и симулације. И, као и код традиционалног писања, постоје више него добри разлози да свако научи да програмира. 


Вест да Велика Британија, од школске 2014/15. године, уводи програмирање као редован предмет од првог разреда основне школе (следећи пример неколицине других земаља), одјекнула је светом и навела многе велике нације да ревидирају своју образовну политику. Суштински, такву одлуку је лако разумети - број радних места за програмере и компјутерске стручњаке убрзано расте, а потражња далеко надмашује понуду.

 Но, постоје и други, далеко значајни разлози за учење програмирања у раном узрасту. У процесу учења програмирања деца уче многе друге ствари. Мичел Ресник, шеф одсека за рано учење у МИТ Медија лабораторији је изјавио: „Док програмирају, људи не уче само програмирање, они програмирају да би учили!“ Поред усвајања математичких и рачунарских идеја, деца уче стратегије за решавање проблема, дизајнирање пројеката, комуницирање и продукцију идеја. Ове вештине су корисне не само за информатичаре већ и за све друге људе, без обзира на године, интересовања или занимање.

 Не смемо да сметнемо с ума да информатичка знања обезбеђују ширину – она ученике и наставнике стављају у позицију да буду креатори, а не само корисници технологије. Реалност тржишта рада указује да је разумевање информатичких принципа  кључно знање чак и за послове који нису директно повезани са информатиком. Статистика показује да преко 70% информатичких занимања јесте ВАН информатичке индустрије (9% у информативном сектору, 12% у финансијском сектору, 36% у сектору пословања, 7% у државном и образовном сектору и 12% у производњи). У том смислу, развијене су нове платформе које омогућавају општој популацији да стекне нову писменост, не захтевајући било каква предзнања, нити компликоване инсталације специфичних програмских пакета. Данас је довољно имати Интернет везу и неки од програма прегледача, и програмерска авантура може да почне. 

Програмирање је идеална прилика да поставимо ученике у ситуацију да решавају реалне, животне проблеме. Програмирање подразумева анализу проблема, његово рашчлањивање, уочавање одређених правилности, синтезу закључака и креирање дигиталне творевине (програма) корисне ширем кругу корисника.

Стварност нам говори да су ученици далеко чешће у ситуацији да буду корисници програма (апликација) него њихови творци. На програме се, до сада, гледало као на црне кутије – познати су улазни параметри и резултат, док је сам начин доласка до резултата потпуна непознаница. Имајућу у виду потребу за информатички писменом популацијом, нове веб-платформе за програмирање креиране су тако да омогућавају ученицима да буду чланови заједница младих програмера. Сада, на једном месту, ученици могу да програмирају, да уче једни од других. У сваком тренутку могу да погледају како је одређени проблем решен, да решење детаљно проуче и самостално напредују. У ситуацији су и да коментаришу радове својих вршњака из читавог света, да дају предлоге, постављају питања, дају одговоре. Читаво окружење је дизајнирано тако да погодује развоју саморегулисаних ученика, младих програмера који у сваком тренутку могу да надрасту своје менторе. 

Веб-алати из ове врсте


Скреч (Skratch)

поставио/ла Вебциклопедија каталог веб-алата 26. 9. 2015. 23:31   [ ажурирано 10. 3. 2017. 16:18 ]

Кратак опис и функционалност

Скреч је програмски језик специјално дизајниран за децу узраста од 8 до 16 година старости, али који могу да користе људи свих животних доби. Програмирајући у Скречу, ученици и наставници могу да креирају интерактивне приче, игре и симулације и да своје креације поделе са другим Скречерима, у оквиру Скреч онлајн заједнице. Скреч се користи у више од 150 земаља и локализован је на преко 40 језика. Доступан је и на српском језику, на ћириличном писму. Доступан је у два режима рада:
  • као рачунарска апликација коју преузимамо и инсталирамо на сопствени рачунар, 
  • као Скреч онлајн платформа 
Ако користимо веб-алат, онлајн верзију, за само програмирање није неопходно креирати кориснички налог, али ако желимо да програм сачувамо и објавимо, кориснички налог је неопходан. Како је овај програмски језик дизајниран за учење програмирања у раном животном добу, он поседује многе погодности које не срећемо код осталих програмских језика. Наредбе Скреча не пише програмер, оне су унапред дате у визуелној форми (плочице са написаним кодом). На овај начин је избегнута могућност појаве синтаксних грешкака у програмском коду. Ученик креира програм ређањем одговарајућих плочица у логичком следу. Логика програмирања у Скречу не разликује се од логике програмирања у другим програмским језицима. Иако на изглед једноставан, Скреч омогућава креирање врло сложених програмских структура. Због тога ученици раде у Скречу на свим нивоима образовања (од нижих разреда основне школе до факултета).

Намена у образовању

Програмирање у Скречу налази примену у различитим наставним областима попут информатике, математике, језика, природних и друштвених наука. Веома је згодан за креирање наставних ситуација у којима желимо да поспешимо стварање функционалних знања ученика и афирмишемо њихов рад. Задаци могу да варирају од најједноставних приказа одређених законитости до креирања програма који омогућавају интеракцију корисника са садржајем и обезбеђују учење кроз откривање узрочно последичних веза. Програмирајући у Скречу, ученици се баве решавањем одређеног проблема и креирањем производа који ће бити од користи њиховим вршњацима. Формирањем налога школе у Скреч онлајн заједници и објављивањем урађених програма обезбеђује се промовисање радова ученика, као и додатне прилике за учење свих ученика школе. Кликом на дугме Погледај изнутра сваки објављени програм открива свој код. Проучавањем „написаног“ кода, ученици могу да формирају сопствене закључке, уоче путеве за унапређење приказаног решења, као и да, кликом на дугме Преради, унапреде програм. Онлајн заједница пружа могућност коментарисања објављених програма, постављања питања, одговарања, као и сараднички рад на истом пројекту.

Примери

Разредни старешина одељења ученика са посебним образовним потребама у ОШ“Бранислав Нушић“ у Београду је приметила да на Интернету не постоје програми на ћириличном писму који омогућавају увежбавање сабирања и одузимања до 5 (20). Разговарала је са наставником информатике и наручила програм који је потребан њеним ученицима. Ученици редовних одељења шестог разреда су добили задатак да овакав програм израде. Било је неопходно да анализирају проблем – открију логику функционисања квиза, дефинишу потребне елементе и повратне информације и креирају програм. Продукти су били мањег и већег степена сложености.

 Упутство

Упутства за креирање корисничког налога и рад са ученицима IV разреда основне школе у оквиру Скреч онлајн платформе можете погледати на:


https://drive.google.com/a/zajednicaucenja.edu.rs/file/d/0B8gm_1_5nRMpM296MlpkdTA0MUk/view?usp=drive_web
 Кликом на слику прегледајте је у пуној величини.

Код (Code)

поставио/ла Вебциклопедија каталог веб-алата 26. 9. 2015. 22:48   [ ажурирано 10. 3. 2017. 16:22 ]

Кратак опис и функционалност

Код је иницијатива коју су 2013.г. покренула браћа Хари и Али Партови, а која се залаже за увођење наставе информатике у што већи број школа и повећање броја жена и мањинског становништва које изучава ову дисциплину. Њихова визија је да сваки ученик у свакој школи добије прилику да изучава информатику. Промовисање идеје да информатика и програмирање треба да буду део основног наставног програма у образовању, заједно са осталим наукама, подржао је велики број значајних имена из света рачунарске технологије. Ова непрофитна организација је установила светску манифестацију под називом „Сат програмирања“ која се реализује у читавом свету и у којој учествује и образовни систем наше земље. Платформа Код садржи бројне наставне материјале намењене ученицима и наставницима који их, на једноставан начин, уводе у свет програмирања. Решавајући занимљиве задатке различитих нивоа сложености, ученици се упознају са основним логичким структурама програмирања, развијају логичко размишљање и, методом покушаја и погрешака, самостало уче и напредују. Платформа је локализована на српски језик, ћирилично писмо.

Намена у образовању

Стављајући ученике у ситуације у којима треба да реше одређени проблем развијамо њихову способност анализирања проблемске ситуације, размишљања о могућим путевима до решења, јачамо њихово самопоуздање и подстичемо слободу да мисле и закључују. Платформа Код нуди изазовне задатке који поседују све описане добробити за развој ученика. Кроз ове задатке, ученици се, у свом темпу, упознају са основним приципима програмирања и полако прерастају статус корисника технологије постајући њени креатори. Након активности у оквиру ове платформе, они лако прелазе на рад у другим програмским језицима и платформама. 

Примери

Како можете да користите платформу Код и реализујете „Сат програмирања“ у својој школи погледајте на https://www.sophia.org/tutorials/tutorial-9.

Упутство

Рад у оквиру платформе Код је врло једноставан. Потребно је да подесите језик (поље се налази на дну странице) на српски језик, одаберете један од понуђених туторијала и пратите упутства.

1-2 of 2