Кинзаа (Kinzaa)

поставио/ла Славица Јурић 20. 2. 2015. 20:23   [ ажурирано 6. 3. 2015. 19:10 ]

Кратак опис и функционалност

Овај сервис омогућава вам да направите једноставну страницу са задатим областима о личним подацима, подацима о образовању, радној историји и личним интерeсовањима и ставовима који одају вашу личност (personality), бар онај део који је за професионалну биографију потребан. Но, шта је зачуђујуће у овој биографији: она захтева да већина података буде графички приказана скалама процене и дијаграмима у облику пите. На тај начин ставља вас у позицију да се самовреднујете при уносу података, одређујући три кључне одговорности у обављању посла и проценат присутности сваке од њих; да сами наведете вештине које поседујете и на скали процене утврдите у којој мери имате неке вештине; у којој мери имате неке ставове или потребе на послу (бука, близина са местом становања, брзина доношења одлука, могућност напредовања и стицања нових вештина, постојање чврстих правила, величина тима у којем можете радити, склоност ризиковању итд). Заиста невероватно! Иако делује забавно, када дођете до последњег дела - персоналити, заправо видите како су то садржаји које у развијеним земљама и добрим фирмама послодавци добијају путем интервјуа или тестирања потенцијалних запослених који конкуришу за неки посао. Ако сте запослени, схватите овакав графички вид радне биографије као самовредновање. Ако нисте запослени, или постоји могућност или претња од технолошког вишка, озбиљно и самокритично је попуните. 

Намена у образовању

Ова радна биографија биће пожељна је за послодавце који хоће на први поглед да виде све: сва ваше компетенције на једном месту и графички. То ће им омогућити овај алат и још могу да добију и поткаст или видкаст уколико снимите и видео-представљање.  

Примери

Експериментални пример радне биографије у овом алату урадио је аутор приказа. 

Упутство

Детаљно текстуално упутство на српском језику погледајте или преузмите из наше базе упутстава.
Comments