360 места (360 cities)

поставио/ла Вебциклопедија каталог веб-алата 20.02.2015. 20:23   [ ажурирано 10.03.2017. 10:59 ]

Кратак опис и функционалност

Виртуелни обиласци 360 места у свету представљају изабрану колекцију посредством панорама Гугл-света (Google Earth). 

Намена у образовању

Може послужити наставницима и ученицима који немају инсталиран додатак за Гугл-свет или им је сналажење на њему тешко.
Comments