Конгресна библиотека (Library of Congress)

поставио/ла Вебциклопедија каталог веб-алата 20. 2. 2015. 20:23   [ Ажурирао/ла 7. 3. 2015. 06:11 Славица Јурић ]

Кратак опис и функционалност

Владина библиотека САД-а поред официјелних страница садржи велику и доступну колекцију изабраних историјских и социолошких извора: новина, штампе и фотографија, звучних снимака, мапа, рукописа... 

Намена у образовању

У истраживањима, рефератима и другим радовима наставници могу ученике да упуте на ове документе као изворе, тим пре што се ту не налазе само извори везани за америчку историју.  
Comments