15. Видео


Видиотизам и оспособљавање за разумевање медијских порука 

Моћ филма је несумњива још од тренутка његовог настанка. Он може бити и средство манипулације, јер је психолошки феномен пројектовања и поистовећивања најснажнији под утицајем покретних слика. 
Веб-камера, камера на мобилном данас се налазе у свачијим рукама и могу се у неколико корака поставити на сервис за те намене и учинити доступним свету. Проблем није у "богатству" или закрчењу мреже којекаквим видео-клиповима. Проблем није чак ни у чињеници што су најгледанији они значењима сиромашни. Проблем је у њиховом утицају на имагинацију и перцепцију човека. С правом се говори о видиотизму (сливеница од "видео" и "идиотизам") као затрованости света покретним сликама које отупљују менталне способности човека. Покретна слика ствара привид акције због које просечан гледалац или конзумент живи у убеђењу да и сам учествује у променама, а заправо је пасивни конзумент који живи кроз покрет других. Уколико је сам креатор видео-клипова лако долази до отупљавиња унутрашњег доживљаја бића јер камера преузима делом те функције: она памти и гледа, човек не мора, одлаже те процесе за после. То после нема ону аутентичност као непосредним учешћем свих чула и способности у снимљеном догађају. Да не говоримо о читавој индустрији реклама који су највећа видео-агресија савременог света, а коју више нико не доживљава тако јер смо се свикли с њима, па и сами учествујемо у том процесу снимајући, снимајући, промовишући и промовишући... 
Примена видеа у образовању зато није само императив времена: како пажњу привикнуту на трајање рекламе и видиотизована чула на која утисак остављају само покретне слике забавити и оним садржајима који су богата значењима, што се очекује од образовних садржаја. Томе предстоји оспособљавање ученика да разумеју медијске поруке, а своје клипове култивишу  тако што их неће лишити дубљих значења и порука.

Наставни филм

У конкуренцији са свеопштом визуализацијом и видиотизацијом наставни филм још увек није изгубио битку. Наставни филм спада у документарне филмове и требало би да служи стимулацији и мотивисању, те подучавању ученика. Манипулације не сме бити. Наставни филм има различите циљеве и служи за:
  1. преношење информације - стварног догађаја или појаве и реконструисаног догађаја
  2. промена и формирање ставова 
  3. изградња вештина - поглед изблиза 
  4. побуђивање интересовања 
  5. указивање на проблеме и изазивање дискусије
Корисни извори о наставном филму: 
  • филм за наставнике о наставном филму Катарине Милановић је један од ретких извора у коме се о наставном филму говори самим филмом и зато га препоручујемо на пре свих извора. Можете га погледати и преузети овде
  • Блог-чланак Предрага Спасојевића Наставни филм
  • Предавање Весне Бједов Филм у настави (ППТ формат)
.